Praktijk dag IATA 2021

Doelgroep: De opleiding is bedoeld voor mensen die de volledige IATA training “cat 6” of de herhaling gevolgd hebben met een voldoende resultaat.Vooropleiding: IATA categorie 6.De praktijk leert, dat mensen de IATA training “Cat 6” volgen, en met regelmaat ook slagen.Dit is de meest uitgebreide training die op dit gebied te volgen is en vaak ook verplicht in verband het behandelen en versturen van gevaarlijke stoffen afhankelijk van de erkenning van het bedrijf.Wel is het zo, dat de training puur theorie is, en dus na de training kan iemand het IATA boek hanteren.Naast de uitgebreide training “cat 6”,  gaat PMT ook een gedeelte praktijk aanbieden.Deze dag zal er als volgt uit gaan zien:Cursisten zullen worden onderverdeeld in kleine groepjes van maximaal 3 mensen.Deze groepjes zullen op de dag 3 of 4 opdrachten krijgen waarbij ze samen meerdere zendingen gevaarlijke stoffen gereed moeten maken voor transport. (dit zullen overigens geen echte gevaarlijke stoffen zijn)Naast het verpakken, merken, etiketteren zal er ook een shippers declaration opgemaakt moeten worden voor elke zending.Zodra de groepen klaar zijn, zullen de zendingen gecheckt worden door de cursisten zelf.Dat houd in dat het ene groepje, de zending checkt door middel van een checklijst van een ander groepje.Er zal veel ruimte zijn voor overleg , discussie en uiteraard zal er een instructeur aanwezig zijn voor uitleg en voor vragen vanuit de praktijk.Om deze training te volgen is het verplicht om een geldig IATA “cat 6” certificaat te hebben.De dag zal beginnen op de Tupolevlaan 41  waar ook gratis geparkeerd kan worden.Hier zal een voorstel ronde plaats vinden en na enige uitleg zal de instructeur de groep meenemen naar de Tupolevlaan 32.Een praktijk dag zal alleen plaats vinden bij een genoeg aantal deelnemers (minimaal 5)Kosten: € 215,- exclusief BTW P.P, inclusief lunch.

Informatie aanvragen

Contact Form Training nl,en (#4)