BELANGRIJKE WIJZIGINGEN EN AMENDEMENTEN IN DE 64E EDITIE (2023).

De 64e editie van de IATA Dangerous Goods Regulations bevat alle wijzigingen die zijn aangebracht door de ICAO Dangerous Goods Panel bij het ontwikkelen van de inhoud van de 2023-2024-editie van de ICAO Technical Instructies en wijzigingen aangenomen door de IATA Dangerous Goods Board.

De volgende lijst is bedoeld: om de gebruiker te helpen bij het identificeren van de belangrijkste wijzigingen die in deze editie zijn geïntroduceerd en mogen niet worden beschouwd als een uitputtende lijst.

De wijzigingen zijn voorafgegaan door de sectie of subsectie waarin de wijziging plaatsvindt. Registratie van addendum. Er zijn opmerkingen toegevoegd aan het record van de addendumtabel om te verduidelijken dat de datum ingevoerd in de tabel moet de datum zijn waarop de wijzigingen in het addendum zijn opgenomen in de kopie van de DGR en de ingevoerde naam is die van de persoon die deze wijzigingen heeft doorgevoerd.

Hier vind u de belangrijkste wijzigingen: DGR_64_EN_Significant_Changes