Bewustwording Luchtvervoer DG training nu ook ook als E-learning

De  “Bewustwording Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen” moet ervoor zorgen dat het personeel dat in aanraking komt of kan komen met gevaarlijke stoffen de gevaren kent en weet hoe om te gaan met deze stoffen. Hierdoor wordt de kans op incidenten aanzienlijk kleiner. Daarnaast voldoet het bedrijf hiermee aan de wettelijke opleidingseis van ICAO.

De opleiding bewustwording Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen is bestemd voor medewerkers van afzenders, vrachtagenten, afhandelaren en luchtvaartmaatschappijen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Ruim een miljoen Nederlanders hebben te maken met gevaarlijke stoffen op het werk. Vaak gaat het om gevaarlijke stoffen zoals verf, lithium batterijen, bijtende stoffen, giftige stoffen en allerlei gassen. Deze stoffen worden wereldwijd elke dag vervoerd door de lucht, over zee, over de weg en of per spoor.

Het is ieder zijn belang dat de medewerkers die bij dit vervoer betrokken zijn, weten hoe met deze stoffen moet worden omgegaan en men zich bewust is van de gevaren als er niet zorgvuldig gewerkt wordt.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden die wij u kunnen bieden op het gebied van gevaarlijke stoffen training en advisering, neem dan contact met ons op: 020-6537133 of info@cargosecurity.nl

PMT Ground Crew Training Centre, Schiphol-Rijk.