Brief NCTV van 30 maart 2022 inzake uitbreiding vertrouwensfuncties.

https://www.nctv.nl/binaries/large/content/gallery/nctv/content-afbeeldingen/nctv_900x600.jpgBetreft: Brief NCTV van 30 maart 2022 inzake uitbreiding vertrouwensfuncties.
Het ziet er naar uit dat een groot aantal entiteiten woensdag 30 maart 2022 in de middag een e-mail hebben gekregen van de NCTV waarin zij aangeven dat meerdere functies in de veilige vracht- en toeleveringsketen, waartoe uw bedrijf behoort, per 1 mei 2022 vertrouwensfuncties gaan worden. Voor vertrouwensfuncties is een uitgebreider achtergrondonderzoek vereist en is de VOG niet meer afdoende om aan te tonen dat daar aan voldaan is.
De vertrouwensfunctie eist namelijk een verklaring van geen bezwaar, afgekort als VGB. Het aanwijzen van vertrouwensfuncties wordt voor de duidelijkheid gekoppeld aan de opleidingen zoals voorgeschreven via het Nationaal opleidingsprogramma voor de Beveiliging Burgerluchtvaart, NOBB. Dit betekent dat bij de entiteiten voor wie dit geldt: Erkend Agenten, Bekende Afzenders en Erkend Leveranciers, een VGB nodig is voor een vertrouwensfunctie.
Kort gezegd komt het hierop neer dat een ieder die dus werkt met veilige luchtvracht of onbegeleide toegang heeft tot luchtvracht, vlucht en luchthavenbenodigheden, en hier dus een training voor volgt, vanaf 1 mei 2022 een VGB dient aan te vragen. Dit geldt tevens voor uitzendkrachten en stagiaires.
Omdat er ook nu weer een overgangstermijn is ingesteld welke loopt tot 30 juni 2024, hoeft u niet onmiddellijk voor iedereen een VGB aan te vragen maar kan dit wanneer de VOG verloopt.
Daar deze info pas net bekend is en er zeer veel vragen nog niet beantwoord zijn zullen we eerst alle onduidelijkheden weg moeten nemen voor we u voor de volle 100% kunnen inlichten. Ook zullen we er op terugkomen hoe de VGB aanvraag in zijn werk gaat.
Maar schroomt u intussen ook niet om uw vragen te stellen aan de overheid d.m.v. een e-mail aan btbb@mindef.nl .
Nogmaals zodra er meer duidelijkheid is zullen we u uitgebreid inlichten.
Met vriendelijke groet,
PMT consultancy.