Cyber Security Toolkit

Mollie Cyber security Form (#10)

Welkom bij de Cyber Toolkit, voor het beschrijven van het cyber security beleid binnen de organisatie. Dit document wordt als bijlage ingediend bij het beveiligingsplan. Dit moet voor 1 januari 2022 gebeuren!

De Cyber Toolkit is ontworpen in een gezamenlijke inspanning van PMT Cargo Smartpoint en Special Cargo Services. Middels het beantwoorden van een aantal organisatie specifieke vragen een cyber security beleid op te stellen, dat voldoet aan de eisen zoals gesteld in de EU 2019/1583.

De Cyber Toolkit is bedoeld voor degene die binnen de organisatie is aangesteld als eindverantwoordelijke voor de controle op de uitvoering van alle handelingen die betrekking hebben op het gebruik van systemen die cyber security dienen te borgen.

De Cyber Toolkit loodst u aan de hand van een beperkt aantal vragen door de controlepunten waaraan de Erkend Agent moet voldoen per 1 januari 2022.

De antwoorden op deze vragen leveren een document waarin opgenomen:

  • Het benoemen van de risico-analyse die door u als RA is uitgevoerd op de IT-systemen,
  • Beschrijving van de beveiliging van persoonsgegevens,
  • Toegangsbeleid tot kritieke systemen (zoals EU database enAWB boekingssysteem),
  • De beveiliging van het Cargonaut system E-link,
  • De beveiliging van het warehouse management system,
  • De beveiligings van screeningsapparatuur en methoden,
  • De procedures voor het gehanteerde toegangscontrolesysteem,
  • De procedures voor het gehanteerde CCTV syseem,
  • Hoe omgegaan wordt met Cyber Security incidenten.

De Cyber Toolkit biedt u als RA een praktische leidraad. Mochten er nog inhoudelijke of andere vragen overblijven, aarzel dan niet en neem contact op met consultancy@pmt-aviation.com

Hieronder volgen de vragen. Mocht een vraag niet relevant zijn voor uw organisatie geef dit dan aan, eventueel met een heel korte toelichting waarom dit deel niet relevant is.

1. wie is binnen uw organisatie aangesteld als eindverantwoordelijke voor de controle op de uitvoering van alle handelingen die betrekking hebben op het gebruik van systemen die cyber security dienen te borgen:

Dank voor uw medewerking. Als u op verzenden drukt, worden uw antwoorden in het cyber security addendum geplaatst en aan de consultant toegestuurd.  De consultant zal contact opnemen voor de verdere afhandeling. U kunt er voor kiezen om dit zelf bij de Koninklijke Marechaussee in te dienen of het digitale plan door uw externe beveiligingsadviseur (na 1 januari 2022 uw Security Consultant) in te laten dienen. Namens PMT Cargo Smartpoint bedanken wij u voor uw vertrouwen in onze organisaties.

Voor deze dienst gelden de algemene voorwaarden van PMT Smartpoint B.V.

Prijs (incl. BTW): €60,50