Doel: deelnemers bekend maken met vrachtdeuren en laadruimtes van verschillende vliegtuigtypes. Op verzoek kan de cursus uitgebreid worden met een praktijktraining  gericht opet zelfstandig laden en te lossen van een Boeing 747. De cursist is in staat zelfstandig een ‘in-plane’ systeem te bedienen.

Doelgroep: de training is bestemd voor personeel dat belast is met Luchttransport.

 

Vooropleiding: MBO 1 niveau.

Opleidingsniveau: MBO 2.

Cursusinhoud: het accent ligt op de vliegtuigtypes Boeing en Airbus, aangevuld met andere, niet regelmatige bezoekers (vliegtuigen), van militaire vliegvelden in Nederland.

Te behandelen onderwerpen:

  • Openen en sluiten van vrachtdeuren van de vliegtuigtypen Boeing 747, lower deck en main deck, Airbus en Boeing 737 zullen hierbij aan de orde komen.
  • Algemene veiligheidsaspecten, toegang, gedrag- en verkeersregels op het platform;
  • openen en sluiten van diverse bellydeuren van de Boeing en Airbus;
  • specifieke eigenschappen van de diverse laadruimtes;
  • laad- en losprocedures;

Uitbreiding cursusinhoud: indien gewenst kan de opleiding uitgebreid worden met het in de praktijk bedienen van het in-plane systeem van de Boeing

  • werking in-plane systemen: lockposities, configuraties, restricties en noodbediening.

De praktijktraining houdt in dat cursisten samen met een instructeur een aantal vluchten op Schiphol (of andere in aanmerking komende luchthaven) in de praktijk zullen afhandelen. Per dag zullen gemiddeld 6 vluchten worden afgehandeld.

De training wordt met een toets afgesloten waarbij de praktijkopdracht 70% van de eindscore bepaalt en het theoriegedeelte 30% van de eindscore bepaalt. Voorafgaand dient een theorietest te worden afgelegd waarna de gemaakte fouten als onderwerp in de praktijkopdracht terug komen.

Geldigheidsduur certificaat is 6 maanden.

Voertaal tijdens de training is Nederlands.

Cursusgroep: aantal deelnemers per groep is maximaal 2 personen.

Cursusduur: basiscursus 1 dag, uitbreiding met in-lane praktijk additioneel 4 dagen  (1 dagdeel theorie en 3,5 dagen praktijk).

 

informatie aanvragen