Doelgroep:

De opleiding ADR verlenging basis, tank en klasse 7 is bestemd voor chauffeurs, die zich bezighouden houden met het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Tijdens de cursus bereiden we je goed voor op het examen. Deze opleiding leidt op tot het certificaat basis, tank en klasse 7 dat ingevolge internationale en nationale wettelijke bepalingen verplicht is. Ook legt het bedrijfsleven een verantwoordelijkheid op de vakbekwaamheid van een chauffeur.

Duur van de opleiding:

4 dagen (08:30 – 16:30) uur 

Prijs:

De prijs voor deze opleiding is € 600,- excl. Btw per persoon. Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen, gratis wifi op onze locaties en voldoende parkeergelegenheid in de parkeergarage.

Omschrijving:

De opleiding wordt gegeven aan de hand van de huidige nationale en internationale wetgeving. Daarnaast ontvangt iedere deelnemer een uitgebreid opleidingsboek, waarin op  duidelijke wijze in de Nederlandse taal de materie wordt besproken en uitgelegd. Het opleidingsboek bevat een groot aantal opgaven waarmee de cursist wordt voorbereid op het examen.

Doel:

Om gespecialiseerde chauffeurs op te leiden die het vervoer van gevaarlijke goederen zorgvuldig en deskundig laten verlopen wordt de opleiding gegeven door ervaren praktijkgerichte docenten op onze trainingslocatie.

PMT verzorgt deze opleiding ook ‘’in company’’ (bij u op locatie). Om beroepschauffeur te kunnen blijven moet je iedere 5 jaar jouw code 95 laten verlengen. Voor deze cursus bestaat de mogelijkheid om 2 x 7 uur te laten registreren. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die er zijn laat het ons dan weten via info@pmt-aviation.com.

Inhoud cursus:

  • Naast de vaardigheden basis en tank;
  • de specifieke gevaren die met ioniserende straling verband houden;
  • specifieke voorschriften inzake verpakking, behandeling, samenlading en stuwage van radioactieve stoffen;
  • te nemen bijzondere maatregelen bij calamiteiten waarbij radioactieve stoffen betrokken zijn.

Certificering
Na afloop van de cursus wordt op een externe CCV/ CBR-locatie het examen afgenomen. Deelnemers die het examen met een positief resultaat afleggen ontvangen een certificaat. Het certificaat is 5 jaar geldig.

Erkenning als opleidingsinstituut

PMT is een door het CBR gecertificeerd opleidingsinstituut.

Code 95

De cursus mag meetellen voor Code 95. Om de Code 95 te verkrijgen is een basiskwalificatie nodig, en na vijf jaar is voor verlenging een aantal uren (35) nascholing vereist.

De Code 95 is 10 september 2009 in het leven geroepen om de vakbekwaamheid van beroepschauffeurs te vergroten en binnen de EU verplicht voor alle beroepschauffeurs die voertuigen besturen waarvoor het rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) verplicht is.

Informatie aanvragen

Contact Form Training no language ADR Code 95 SOOB (#20)