Doel

Tijdens deze online opleiding krijgt de cursist een globaal overzicht van de wet en regelgeving op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Aan het einde van deze opleiding zijn cursisten in staat, om zendingen met gevaarlijke stoffen te herkennen en ermee om te gaan (opslag, afhandeling). Hiernaast leren zij verdachte situaties op te merken en adequaat te handelen. In het algemeen zal hun veiligheidsbewustzijn zijn toegenomen.

Algemeen

In veel magazijnen worden Gevaarlijke Stoffen – Dangerous Goods (DG) opgeslagen. Dit brengt een veiligheidsrisico mee voor de werknemers op die locaties. Hiernaast is er een risico voor het milieu.

Om deze reden is het noodzakelijk, dat werknemers die regelmatig werken of omgaan met gevaarlijke stoffen, een vakopleiding volgen bij een deskundig opleidingsinstituut. Behalve dat het noodzakelijk is, is het ook een wettelijke verplichting. Deze is vastgelegd in de Awareness Dangerous Goods (ADR) overeenkomst hoofdstuk 1.3.

Doelgroep

Werknemers die regelmatig handelingen plegen met gevaarlijke stoffen en -afval zoals:

    – het aanbieden;

    – het in ontvangst nemen

    – het gebruiken en opslaan en betrokken is bij het intern transporteren van deze stoffen.

Prijs: € 75,- ex. BTW

Structuur van de opleiding

De e-learning module duurt afhankelijk van de kandidaat circa 4 uur.

Doelstelling

Tijdens deze online opleiding krijgen studenten globaal inzicht in wet- en regelgeving op het gebied van wet en regelgeving in zake gevaarlijke stoffen. Zij leren persoonlijke beschermende materialen op de juiste wijze te gebruiken en adequaat op calamiteiten te anticiperen, zoals bijvoorbeeld bij morsverliezen of brand. Aan het einde van deze opleiding kunnen studenten gevaarlijke stoffen herkennen en verwerken. Daarnaast hebben zij geleerd om verdachte situaties op te merken en adequaat te anticiperen. Hun algemene veiligheids- en milieubewustzijn zal zijn toegenomen.

Certificering

Deze opleiding wordt afgesloten met een toets. De student ontvangt een digitaal certificaat, als de score 60% (of hoger) is.

Vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bijzonderheden De werknemer zal bij het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden op verschillende wijzen in aanraking komen met gevaarlijke stoffen en/of gevaarlijke afval. Hij/zij zal gevaarlijke stoffen in ontvangst moeten kunnen nemen van een transporteur en deze volgens de gestelde regels opslaan of gereed te stellen voor transport. Tijdens de omgang met Gevaarlijke Stoffen weet de werknemer persoonlijke beschermende middelen op de juiste manier te gebruiken. Bij calamiteiten kan de werknemer adequaat op treden en melding te maken van het gebeuren. De doelgroep van deze opleiding is werkzaam bij bedrijven zoals in opslag en overslag, expedities en logistieke centrums.

Informatie aanvragen

Contact Form Bestel Knop Training no language (#31)