Als luchtvracht, vluchtbenodigdheden en luchthavenbenodigdheden onveilig worden aangeboden of onveilig geworden is dan dient deze zendingen onderzocht te worden. Deze opleiding gaat in op de theorie en achtergronden van het uitvoeren van beveiligingsonderzoeken met behulp van explosieven speurhonden. Vanzelfsprekend is een theorie opleiding alleen niet voldoende voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. In de praktijkopleiding leert de toekomstige hondengeleider de uitvoering van de werkzaamheden.

Doelgroep:

De opleiding Controleur mbv EDD is bestemd voor diegene die  beveiligingsonderzoeken gaat toepassen op luchtvracht, vluchtbenodigdheden en luchthavenbenodigdheden mbv free-running EDD. U heeft onbegeleide toegang tot plaats waar de luchtvracht, vluchtbenodigdheden en luchthavenbenodigdheden opgeslagen staat of behandeld wordt.

Taal: Nederlands, Engels

Duur van de opleiding:

  • 16 uur verdeelt over 2 dagen
  • Eventueel in meerdere dagdelen

Toelatingseisen:

Als vooropleiding is een afgeronde en geldige opleiding Medewerker en controleur noodzakelijk! Deze vooropleidingen dienen toegespitst te zijn  op het soort zendingen  die u met behulp van EDD gaat onderzoeken. De opleiding controleur hoeft u nadat u als controleur EDD geslaagd bent, niet meer te herhalen. Voor het volgen van deze opleiding hoeft u niet in het bezit te zijn van een beveiligingsdiploma of zogenaamde grijze pas.

De cursisten moeten wel in bezit zijn van een geldige Nederlandse VOG of VGB en ID. De docent zal de VOG of VGB en ID controleren voor de aanvang  van de training. Als een deelnemer niet in staat is de ID en VOG of VGB  te overleggen, dan verplichten NCTV en de KMar, de docent deze cursist te weigeren.

Deze opleiding wordt in overlegd met de klant gepland en uitgevoerd. Bij alle opleidingen van PMT zijn koffie en thee zijn inbegrepen, Er is gratis wifi beschikbaar op onze locaties en er is voldoende gratis  parkeergelegenheid in de parkeergarage.

Omschrijving:

Bij een positieve uitslag van het examen bent u geslaagd voor de Controleur met explosievendetectiehond. U mag echter nog geen beveiligingsonderzoeken uitvoeren! Daarvoor dient u ook een praktijkexamen af te leggen. Dit examen wordt afgenomen daar de KMar..

PMT verzorgt deze opleiding op onze locaties te Schiphol en Eindhoven maar ook als in-company (bij u op locatie). Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden laat het ons dan weten via info@pmt-aviation.com.

Om deze opleiding te mogen verzorgen moet het opleidingsinstituut en het opleidingsprogramma aan een aantal strenge eisen voldoen, gesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op de naleving van deze eisen wordt door de KMar toezicht gehouden.

Leerplan:

De controleur luchtvracht en -post dient de principes van de beveiliging van de burgerluchtvaart te begrijpen, over de kennis beschikt van processen van luchtvracht en -post, om kwaliteit te bewaken, de juiste afwegingen te maken met betrekking tot het inzetten van de meest geschikte middelen voor het uitvoeren van beveiligingsonderzoeken en de beveiligingsonderzoeken op een juiste wijze uit te voeren

Certificering:

De opleiding wordt afgesloten met een test. Bij een slagingspercentage van 80% of hoger ontvangt men een certificaat.

Geldigheidstermijn: :UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1998, punt 12.9.3
– Een explosievenspeurhond en zijn begeleider dienen, individueel en als team, periodieke opleidingen te volgen;
– Periodieke opleiding moet zorgen voor de instandhouding van de bekwaamheden die tijdens de basisopleiding moeten worden verworven en van de bekwaamheden welke overeenkomstig ontwikkelingen op beveiligingsgebied worden verworven;
– De periodieke opleiding van een EDD-team moet minstens om de zes weken plaatsvinden. Tijdens elke periode van zes weken moet minstens vier uur periodieke opleiding worden gevolgd. Uitzondering hierop geldt wanneer een explosievenspeurhond minstens wekelijks een opleiding krijgt om alle in Aanhangsel 12-D van Uitvoeringsbesluit C(2015) 8005 van de Commissie vermelde materialen te leren herkennen.

Herhaling training: iedere 6 weken

Competenties:

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1998, punt 12.9.3
– Een EDD-team volgt een basisopleiding overeenkomstig de eisen van 12.9.3 van Uitvoeringsbesluit C(2015) 8005 van de Commissie;
– De opleiding van een EDD-team omvat een theoretisch en een praktische opleiding en een opleiding op de werkvloer;
– Explosievenspeurhonden die voor het opsporen van explosieven worden opgeleid, mogen alleen met dat doel worden ingezet;
– De explosievenspeurhonden dienen aan de prestatievereisten van Aanhangsel 12-D van Uitvoeringsbesluit C(2015) 8005 van de Commissie te voldoen.

UITVOERINGSBESLUIT C(2015) 8005, punt 12.9.1
– De vereisten inzake basisopleiding zijn van toepassing op EDD-teams die volgens de
“free running”- methode worden ingezet, moet garanderen dat:
a) in de opleiding rekening wordt gehouden met de werkomgeving(en) en de vereiste methode in de zones waar het EDD-team zal worden ingezet; en
c) de wettelijke bepalingen ten aanzien van het volume van de opleidingshulpmiddelen die worden gebruikt voor geurherkenning van explosieven voor “freerunning”-honden, en zo nodig meer bedraagt; en
d) de opleidingshulpmiddelen op verschillende hoogtes en dieptes en volgens diverse moeilijkheidsgraden worden geplaatst, zodat ze representatief zijn voor de toekomstige werkomgeving; en
g) de opleidingshulpmiddelen zodanig zijn ontworpen dat ze niet visueel herkenbaar zijn.

De basisopleiding van een EDD moet uitmonden in de volgende bekwaamheden:
a) de explosievenspeurhond moet voldoen aan de prestatievereisten van Aanhangsel 12-D ongeacht de concentratie, onderzochte zones en hoeveelheden gebruikte explosieven en maskeermiddelen;
b) de explosievenspeurhond moet een passieve reactie geven wanneer hij explosieven detecteert.

Wettelijke grondslag: Deze door PMT ontwikkelde opleiding is gebaseerd op de opleidingseisen in het Nationaal Opleidingsprogramma voor de Beveiliging van de Burgerluchtvaart.

Informatie aanvragen

Contact Form Bestel Knop Training no language (#31)