Vluchtbenodigdheden zijn goederen die met de vlucht meegaan en gebruikt worden ten comfort van de crew en passagiers. Te denken valt aan goederen die tijdens de vlucht gebruikt, verkocht of geconsumeerd kunnen worden, bijvoorbeeld catering.

Doelgroep:

De opleiding Medewerker Vluchtbenodigdheden is bestemd voor diegene die onbegeleide toegang hebben tot vluchtbenodigdheden, waarop de wettelijk vereiste beveiligingscontroles zijn uitgevoerd of betrokken zijn bij het vervoer en/of de behandeling daarvan.

Taal: Nederlands en Engels

Duur van de opleiding:

  • 4 uur

Toelatingeisen:

Een vooropleiding is niet nodig.

De cursisten moeten wel in bezit zijn van een geldige Nederlandse VOG of VGB en ID. De docent zal de VOG of VGB en ID controleren voor de aanvang  van de training. Als een deelnemer niet in staat is de geldige VOG of VGB en ID te overleggen, dan verplicht de NCTV en de KMar, de docent deze cursist te weigeren.

LET OP: VOG’s aangevraagd voor een ACN-pas zijn niet voldoende om de opleiding te volgen en daarom NIET geldig.

De prijs voor deze opleiding is € 57,- per persoon ( excl. btw).

Omschrijving:

Bij een positieve uitslag van het examen ontvangt u het certificaat Medewerker Vluchtbenodigdheden en mag u controles uitvoeren op de vluchtbenodigdheden bij een Erkend Leverancier Vluchtbenodigdheden of een Bekend Leverancier Vluchtbenodigdheden.

PMT verzorgd deze opleiding alleen in-company (bij u op locatie). Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden laat het ons dan weten via info@pmt-aviation.com.

Om deze opleiding te mogen verzorgen moet het opleidingsinstituut en het opleidingsprogramma aan een aantal strenge eisen voldoen, gesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op de naleving van deze eisen wordt door de KMar Schiphol toezicht gehouden.

Leerplan:

  • Nederlandse luchtvaartwet en Europese regelgeving
  • Achtergrond terrorisme
  • Herkenning van sabotage en manipulatie en het voorkomen daarvan
  • Belang van de ketenveiligheid, rol van de Koninklijke Marechaussee en het ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Taken,  bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bij deErkend leverancier vluchtbenodigdheden of de Bekend leverancier vluchtbenodigdheden betrokken organisaties en personen.

Certificering:

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Bij een slagingspercentage van 70% of hoger ontvangt men een certificaat.

Geldigheidstermijn: 12 maanden

Herhaling training:

Herhaling Medewerker Vluchtbenodigdheden (klik hier voor meer informatie over de e-learning of Klassikaal herhalingstraining)

Competenties:

Verworven competenties volgens NTBB:

  • C2 De medewerker kent de mogelijkheden van terrorisme via luchtvracht, vluchtbenodigdheden en luchthavenbenodigdheden.
  • C3 De medewerker heeft goede kennis van de verschillende maatregelen om terrorisme via luchtvracht, vluchtbenodigdheden of luchthavenbenodigdheden tegen te gaan en hun onderlinge samenhang.
  • C4 De medewerker heeft kennis van de relevante wettelijke vereisten, van de organisatie van de overheid en van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bij de beveiliging van luchtvracht betrokken organisaties.

Wettelijke grondslag: Deze door PMT ontwikkelde opleiding is gebaseerd op de opleidingseisen in het Nationaal Trainingsprogramma voor de Beveiliging van de Burgerluchtvaart.

informatie aanvragen

Informatie aanvragen

Contact Form Bestel Knop Training no language (#31)