Vluchtbenodigdheden zijn goederen die met de vlucht meegaan en gebruikt worden ten comfort van de crew en passagiers. Te denken valt aan goederen die tijdens de vlucht gebruikt, verkocht of geconsumeerd kunnen worden, bijvoorbeeld catering.

Doelgroep:

De opleiding Medewerker Vluchtbenodigdheden is bestemd voor diegene die onbegeleide toegang hebben tot vluchtbenodigdheden, waarop de wettelijk vereiste beveiligingscontroles zijn uitgevoerd of betrokken zijn bij het vervoer en/of de behandeling daarvan.

Taal: Nederlands en Engels

Duur van de opleiding:

  • 4 uur

Toelatingeisen:

Een vooropleiding is niet nodig.

De cursisten moeten wel in bezit zijn van een geldige Nederlandse VOG of VGB en ID. De docent zal de VOG of VGB en ID controleren voor de aanvang  van de training. Als een deelnemer niet in staat is de geldige VOG of VGB en ID te overleggen, dan verplicht de NCTV en de KMar de docent deze cursist te weigeren.

De prijs voor deze opleiding is € 62,- per persoon ( excl. btw).

Omschrijving:

Bij een positieve uitslag van het examen ontvangt u het certificaat Medewerker Vluchtbenodigdheden en mag u controles uitvoeren op de vluchtbenodigdheden bij een Erkend Leverancier Vluchtbenodigdheden of een Bekend Leverancier Vluchtbenodigdheden.

PMT verzorgd deze opleiding zowel klassikaal als open inschrijving als in-company (bij u op locatie). Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden laat het ons dan weten via info@pmt-aviation.com.

Om deze opleiding te mogen verzorgen moet het opleidingsinstituut en het opleidingsprogramma aan een aantal strenge eisen voldoen, gesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op de naleving van deze eisen wordt door de KMar toezicht gehouden.

Leerplan:

De medewerker vluchtbenodigdheden dient de noodzaak te begrijpen van de luchtvaart-beveiligingsmaatregelen, zich bewust te zijn van het werk dat wordt uitgevoerd door de verschillende organisaties op de luchthaven, processen van vluchtbenodigdheden en in staat te zijn om adequaat te handelen bij het veilig ouden van de burgerluchtvaart tegen wederrechtelijke verstoringen.

Certificering:

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Bij een slagingspercentage van 80% of hoger ontvangt men een certificaat.

Geldigheidstermijn: 12 maanden

Herhaling training:

Herhaling Medewerker Vluchtbenodigdheden (klik hier voor meer informatie over de e-learning of Klassikaal herhalingstraining)

Competenties:

Verworven competenties volgens NOBB:

a) kennis van eerdere wederrechtelijke daden en terroristische aanslagen tegen de burgerluchtvaart en van actuele dreigingen;

b) kennis van de relevante wettelijke vereisten;

c)kennis van de doelstellingen en de organisatie van de luchtvaartbeveiliging, inclusief de plichten en verantwoordelijkheden van personen die beveiligingscontroles in de toeleveringsketen uitvoeren;

d) kennis van de procedures om personen staande te houden en van de omstandigheden waarin personen staande moeten worden gehouden of moeten worden aangegeven;

e) kennis van de aangifteprocedures;

f) de bekwaamheid om verboden voorwerpen te identificeren;

g) de bekwaamheid om passend te reageren op de ontdekking van verboden voorwerpen;

h) kennis van de manieren waarop verboden voorwerpen verborgen kunnen worden;

i) kennis van beschermingseisen voor bedrijfspost en –materiaal van luchtvaartmaatschappijen vluchtbenodigdheden en luchthavenbenodigdheden, voor zover van toepassing;

j) kennis van de transporteisen, indien van toepassing.

Wettelijke grondslag: Deze door PMT ontwikkelde opleiding is gebaseerd op de opleidingseisen in het Nationaal Opleidingsprogramma voor de Beveiliging van de Burgerluchtvaart.

informatie aanvragen

Informatie aanvragen

Contact Form Bestel Knop Training no language (#31)