Op de luchthaven gelden tal van beveiligingsmaatregelen voor personeel werkzaam op de luchthaven, voor passagiers en voor publiek. De basisopleiding beveiliging burgerluchtvaart heeft tot doel de beveiligingsmedewerker werkzaam op de luchthaven de noodzaak van de luchtvaartbeveiligingsmaatregelen te laten inzien, hem/haar bewust te maken van het werk dat wordt uitgevoerd door verschillende organisaties op de luchthaven en in staat te stellen adequaat te handelen bij het veilig houden van de burgerluchtvaart tegen wederrechtelijke verstoringen.

Doelgroep: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998 punt 11.2.2
Opleiding van beveiligingsmedewerkers die taken uitvoeren genoemd in punt 11.2.3.1, 11.2.3.4, 11.2.3.5 en 11.2.4 Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998..

Taal: Nederlands, Engels

Duur van de opleiding:

  • 12 uur, inclusief praktijk verdeelt over 2 dagen

Toelatingseisen: Allereerst is voor het volgen van deze opleiding een afgeronde opleiding als beveiligingsmedewerker noodzakelijk. Tevens is het bezit van een geldig VGB een voorwaarde voor deelname. Beveiligingsmedewerkers dienen alvorens ingezet te worden te zijn gecertificeerd op punt 11.2.2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998.
– Beveiligingsmedewerkers dienen minstens om de vijf jaar opnieuw te worden gecertificeerd;
– De initiële opleiding van beveiligingsmedewerkers bevat minimaal de in deze opleiding beschreven onderdelen inclusief resultaten en relevante onderwerpen.
– De herhaalopleiding van beveiligingsmedewerkers bevat minimaal de relevante ontwikkelingen en actualiteiten ten aanzien van de in deze opleiding beschreven onderdelen.
– Beveiligingsmedewerkers ontvangen na het succesvol afronden van de initiële opleiding en de herhaalopleiding een certificaat verwijzend naar punt 11.2.2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998.

Deze opleiding wordt in overlegd met de klant gepland en uitgevoerd. Bij alle opleidingen van PMT zijn koffie en thee zijn inbegrepen, Er is gratis wifi beschikbaar op onze locaties en er is voldoende gratis  parkeergelegenheid in de parkeergarage.

PMT verzorgt deze opleiding op onze locaties te Schiphol en Eindhoven maar ook als in-company (bij u op locatie). Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden laat het ons dan weten via info@pmt-aviation.com.

Om deze opleiding te mogen verzorgen moet het opleidingsinstituut en het opleidingsprogramma aan een aantal strenge eisen voldoen, gesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op de naleving van deze eisen wordt door de KMar toezicht gehouden.

Certificering: Alvorens het certificaat van de initiële opleiding wordt verstrekt dient de cursist passend bij de in deze opleiding beschreven onderdelen en van toepassing zijnde wet- en regelgeving het digitaal theoretisch examen van CITO voor de beveiliging van de burgerluchtvaart met succes af te ronden. Dit examen is erop om te controleren of de leerdoelen van de opleiding in voldoende mate zijn behaald. Het examen dient te bestaan uit minimaal 40 vragen waarbij de kandidaat een score van 70% nodig heeft om het examen met goed gevolg af te leggen.

Herhaling training: iedere 12 maanden

Competenties: UITVOERINGSVERORDENING EU 2015/1998, punt 11.2.2

a) kennis van eerdere wederrechtelijke daden en terroristische aanslagen tegen de burgerluchtvaart en van actuele dreigingen;
b) kennis van het juridisch kader met betrekking tot de luchtvaartbeveiliging;
c) kennis van de doelstellingen en de organisatie van de luchtvaartbeveiliging, inclusief de plichten en verantwoordelijkheden van personen die de beveiligingsonderzoeken uitvoeren;
d) kennis van procedures voor toegangscontrole;
e) kennis van de identificatiesystemen die in gebruik zijn;
f) kennis van de procedures om personen staande te houden en van de omstandigheden waarin personen staande moeten worden gehouden of moeten worden aangegeven;
g) kennis van de aangifteprocedures;
h) de bekwaamheid om verboden voorwerpen te identificeren;
i) de bekwaamheid om passend te reageren op beveiliging gerelateerde incidenten;
j) kennis van de wijze waarop menselijk gedragen en de reacties daarop de beveiligingspresentaties kunnen beïnvloeden
k) de bekwaamheid om duidelijk en overtuigend te communiceren; en
l) kennis van elementen die bijdragen tot de totstandkoming van een robuuste en veerkrachtige beveiligingscultuur op de werkvloer en in de luchtvaart, met inbegrip van onder meer dreiging van binnenuit en radicalisering.

Wettelijke grondslag: Deze door PMT ontwikkelde opleiding is gebaseerd op de opleidingseisen in het Nationaal Opleidingsprogramma voor de Beveiliging van de Burgerluchtvaart.

Informatie aanvragen

Contact Form Bestel Knop Training no language (#31)