Doel: de Beveiliging Adviseur Luchtvracht (BAL) is voor de overheid het aanspreekpunt van een geregistreerde vervoerder of aanbieder van luchtvracht. De BAL dient de overheid te kunnen informeren over de getroffen beveiligingsmaatregelen, zoals voorgeschreven in de ‘Wet tot wijziging van de Luchtvaartwet inzake de beveiliging op de luchtvaartterreinen’. Deze wet is per 1 januari 2003 van kracht geworden. Dit houdt in dat de BAL dient zorg te dragen voor de opzet en het onderhoud van de beveiliging, welke betrekking heeft op de (door het bedrijf uitgevoerde) verwerking van luchtvracht en luchtpost.

 Doelgroep: de training is bestemd voor personeel dat (eind)verantwoordelijk is voor het transport door de lucht van vracht.

Vooropleiding: HAVO niveau.

Opleidingsniveau: MBO 3.

Cursusinhoud: na de training heeft de deelnemer:

  • Kennis van didactiek en ervaring met opleiden;
  • Goede kennis van de achtergronden van terrorisme in het bijzonder sabotagemiddelen waaronder lmprovised Explosive Devices, risico- analyses verpakkingen, aanbieders en omstandigheden;
  • – Goede kennis van maatregelen om terrorisme tegen te gaan. Belangrijke onderwerpen zijn controle van vrachtdocumenten, uitvoeren van risicoanalyses, fysieke controle van luchtvracht,

(toegang)beveiligingsmaatregelen, procedures bij afhandeling van vracht;

  • Goede kennis van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bij de beveiliging van luchtvracht betrokken (overheid)- organisaties: Koninklijke Marechaussee, Ministerie van Justitie, luchtvaartmaatschappijen, vervoerders en aanbieders;
  • Kennis van detectieapparatuur: technologieën en detectieapparatuur.

BIJZONDERHEDEN

De training wordt afgesloten met een officieel examen conform de normen van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. De eindtoets bestaat uit zowel multiple-choice als open vragen. De kandidaat is geslaagd indien hij/zij 70 of meer van de maximaal 100 beschikbare punten behaalt.

De uitvoering van de cursus staat onder kwaliteitscontrole van de Koninklijke Marechaussee. De cursusverzorgende instantie is verantwoordelijk voor een goede en voor de Koninklijke Marechaussee toegankelijke, registratie van de deelnemers. Geldigheidsduur diploma is 1 jaar.

Voertaal tijdens de training is Nederlands.

Cursusgroep: aantal deelnemers per groep is maximaal 12 personen.

Cursusduur: 3 dagen inclusief examen (4 dagdelen theorie en 2 dagdelen praktijk).

informatie aanvragen