Doel:  current blijven in het kader van luchtvracht beveiliging noodzakelijk voor de afhandeling van civiele vliegtuigen.

Doelgroep: de training is bestemd voor personeel dat (eind)verantwoordelijk is voor het transport door de lucht van vracht.

 

 

Vooropleiding: HAVO niveau.

Opleidingsniveau: MBO 3.

Cursusinhoud: na afloop heeft/kent de deelnemer:

  • Goede kennis van de achtergronden van terrorisme in het bijzonder sabotagemiddelen waaronder lmprovised Explosive Devices, risico- analyses verpakkingen, aanbieders en omstandigheden;
  • Goede kennis van maatregelen om terrorisme tegen te gaan. Belangrijke onderwerpen zijn controle van vrachtdocumenten, uitvoeren van risicoanalyses, fysieke controle van luchtvracht, (toegang)beveiligingsmaatregelen, procedures bij afhandeling van vracht;
  • Goede kennis van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bij de beveiliging van luchtvracht betrokken (overheid)- organisaties: Koninklijke Marechaussee, Ministerie van Justitie, luchtvaartmaatschappijen, vervoerders en aanbieders;
  • Kennis van detectieapparatuur: technologieën en detectieapparatuur.

Geldigheidsduur diploma is 1 jaar.

Voertaal tijdens de training is Nederlands.

Cursusgroep: aantal deelnemers per groep is maximaal 12 personen.

Cursusduur: 1 dag  inclusief examen (2 dagdelen).

informatie aanvragen