In de luchtvaart worden personen, bagage, meegebrachte voorwerpen en vracht vervoerd. Alle personen en zaken die aan boord van een vliegtuig gebracht worden, dienen aan een beveiligingsonderzoek onderworpen te worden en/of moeten met een veilige status aan boord gebracht worden. Dit geldt ook voor de voertuigen waarmee personeelsleden het om beveiligingsredenen beperkt toegankelijk gebied betreden. Deze opleiding heeft betrekking op de uitvoering van de voertuigonderzoeken en procedures die voor een veilige opgang van voertuigen naar beschermd gebied noodzakelijk zijn.

Doelgroep:Beveiligingsmedewerkers die taken uitvoeren genoemd in punt 11.2.3.4.

Beveiligingsmedewerkers die beveiligingsonderzoeken van voertuigen uitvoeren die binnen de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zone van een luchthaven of de kritieke delen hiervan worden gebrachtg.

Taal: Nederlands, Engels

Duur van de opleiding:

  • 6 uur, inclusief praktijk

Toelatingseisen:

Als vooropleiding is een afgeronde en geldige opleiding beveiligingsmedewerker noodzakelijk! Tevens dient u niet kleurenblind te zijn en over een goed ruimtelijk inzicht te beschikken.

De cursisten moeten wel in bezit zijn van een geldige Nederlandse  VGB en ID. De docent zal de  VGB en ID controleren voor de aanvang  van de training. Als een deelnemer niet in staat is de ID en VGB  te overleggen, dan verplichten NCTV en de KMar, de docent deze cursist te weigeren.

Deze opleiding wordt in overlegd met de klant gepland en uitgevoerd. Bij alle opleidingen van PMT zijn koffie en thee zijn inbegrepen, Er is gratis wifi beschikbaar op onze locaties en er is voldoende gratis  parkeergelegenheid in de parkeergarage.

PMT verzorgt deze opleiding op onze locaties te Schiphol en Eindhoven maar ook als in-company (bij u op locatie). Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden laat het ons dan weten via info@pmt-aviation.com.

Om deze opleiding te mogen verzorgen moet het opleidingsinstituut en het opleidingsprogramma aan een aantal strenge eisen voldoen, gesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op de naleving van deze eisen wordt door de KMar toezicht gehouden.

Leerplan:

De controleur luchtvracht en -post dient de principes van de beveiliging van de burgerluchtvaart te begrijpen, over de kennis beschikt van processen van luchtvracht en -post, om kwaliteit te bewaken, de juiste afwegingen te maken met betrekking tot het inzetten van de meest geschikte middelen voor het uitvoeren van beveiligingsonderzoeken en de beveiligingsonderzoeken op een juiste wijze uit te voeren

Certificering:

Beveiligingsmedewerkers dienen alvorens ingezet te worden te zijn gecertificeerd op punt 11.2.3.4 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998.
 De initiële opleiding van beveiligingsmedewerkers bevat minimaal de in deze opleiding beschreven onderdelen inclusief resultaten en relevante onderwerpen.
 De herhaalopleiding van beveiligingsmedewerkers bevat minimaal de relevante ontwikkelingen en actualiteiten ten aanzien van de in deze opleiding beschreven onderdelen.
 Beveiligingsmedewerkers ontvangen na het succesvol afronden van de initiële opleiding en de herhaalopleiding een certificaat verwijzend naar punt 11.2.3.4 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998.
 Alvorens het certificaat van de initiële opleiding wordt verstrekt dient de cursist passend bij de in deze opleiding beschreven onderdelen en van toepassing zijnde wet- en regelgeving een theoretisch examen over de beveiliging van de burgerluchtvaart met succes af te ronden. Dit examen dient erop gericht te zijn om te controleren of de leerdoelen van de opleiding in voldoende mate zijn behaald. Het examen dient te bestaan uit minimaal 20 vragen waarbij de kandidaat een score van 80% nodig heeft om het examen met goed gevolg af te leggen.

Geldigheidstermijn en herhaling training: iedere 12 maanden gedurende 2 maanden

Competenties: UITVOERINGSVERORDENINGEU 2015/1998, punt 11.2.3.4

a) kennis van de wettelijke eisen voor voertuigonderzoeken, inclusief vrijstellingen en bijzondere beveiligingsprocedures;
b) de bekwaamheid om passend te reageren op de ontdekking van verboden voorwerpen;
c) kennis van de manieren waarop verboden voorwerpen verborgen kunnen worden;
d) kennis van noodprocedures;
e) kennis van technieken voor voertuigonderzoeken;
f) de bekwaamheid om voertuigonderzoeken uit te voeren op een niveau dat redelijkerwijs garandeert dat verborgen voorwerpen worden ontdekt.

Wettelijke grondslag: Deze door PMT ontwikkelde opleiding is gebaseerd op de opleidingseisen in het Nationaal Opleidingsprogramma voor de Beveiliging van de Burgerluchtvaart.

Informatie aanvragen

Contact Form Bestel Knop Training no language (#31)