Tijdens deze cursus  wordt het veilig vervoeren en behandelen van gevaarlijke Stoffen door de lucht behandeld. Uitgangspunt is hierbij de nationale en internationale wet-  en regelgeving.

Beschrijving:

De training biedt het personeel dat betrokken is bij de behandeling, opslag en het laden van vracht of post en bagage kennis over het vervoer van gevaarlijke Stoffen door de  lucht in overeenstemming met  met de 63e editie van de IATA Dangerous Goods Regulations (IATA DGR) categorie 08, geldig in  Nederland tot medio 2023.

Trainingstaal: Nederlands.

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld, en in de meeste gevallen verplicht, voor het personeel  (platform- en magazijnpersoneel) dat betrokken is bij de behandeling, opslag en lading van vracht of post  en bagage die  aan boord van een vliegtuig wordt vervoerd.

Prijs: € 57,75 ex BTW p.p.

Structuur van de opleiding:

De cursus bestaat uit 11 modules en neemt 1-2 uur in beslag.

Vooropleiding: Geen.

Certificering:

Zodra de cursist geslaagd is voor het examen, krijgt een student een certificaat. Het certificaat is dan 24 maanden geldig.

Doelstellingen van de cursus:

Aan het einde van deze cursus  zijn studenten goed opgeleid om de IATA DGR correct toe  te passen en  kunnen deelnemers

  • gevaarlijke Stoffen en potentiële gevaren identificeren,
  • risico’s minimaliseren,
  • herkennen en identificeren van gevaarlijke Stoffen via etiketten, verpakkingsspecificaties en  markeringen,
  • gevaarlijke Stoffen die worden vervoerd door passagiers en bemanning conform de regelsgeving laden en opslaan. 

Deelnemers zijn ook bekend met de Notice to Captain (NOTOC) en met de noodprocedures voor  gevaarlijke stoffen. 

Het is zeer  onwaarschijnlijk  dat gevaarlijke Stoffen problemen veroorzaken wanneer ze worden behandeld, opgeslagen en geladen in overeenstemming met de IATA DGR,. Dit is een belangrijk resultaat dat bijdraagt  naar een algemeen veiligheidsniveau  in de logistieke keten.

Eindtoets:

Het vereiste kennisniveau van  de student wordt getoetst door middel van een schriftelijk examen. Cursisten moeten  slagen voor dit  eindexamen om de  DGR-cursus te voltooien. Het minimale slagingspercentage is 70%.

Wettelijke grondslag:

Deze opleiding is in overeenstemming met de eisen zoals genoemd in 1.5 van het IATA handboek voor Dangerous Goods. PMT is door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de International Air Transport Association (IATA) erkend als opleidings- en exameninstituut.

PMT Ground Crew Training Center (GCTC) biedt verschillende opleidingen aan op gebied van gevaarlijke stoffen, beveiliging luchtvracht, Human Factors en Lithium Batterijen.

Opleidingen worden zowel  klassikaal als middels e-learning aangeboden.

De voordelen van E-learning opleidingen:

  • De opleiding is te volgen op ieder apparaat met een internetverbinding en een browser
  • De medewerker kan zelf zijn/haar tempo bepalen

Het PMT opleidingsportaal geeft de werkgever inzicht in alle certificaten van medewerkers en de geldigheidsduur ervan.

Informatie aanvragen

Contact Form Bestel Knop Training no language (#31)