Doel: de medewerker, die zich bezighoudt met de fysieke beveiligingsonderzoeken van luchtvracht en/of luchtpost kennis aan te reiken om deze onderzoeken op een adequate wijze te kunnen uitvoeren. 

Doelgroep: de training is bestemd voor personeel dat belast is met het uitvoeren van beveiligingsonderzoek aan luchtvracht.

 

 

 

Vooropleiding: VMBO niveau.

Opleidingsniveau: MBO 2.

Cursusinhoud: na afloop heeft/kent de deelnemer:

  • Goede kennis van de achtergronden van terrorisme, in het bijzonder sabotagemiddelen waaronder lmprovised Explosive Devices, risicoanalyses verpakkingen, aanbieders en omstandigheden;
  • – Kennis van maatregelen om terrorisme tegen te gaan. Belangrijke onderwerpen zijn controle van vrachtdocumenten, uitvoeren van risicoanalyses, fysieke beveiligingsonderzoeken van luchtvracht, (toegang)beveiligingsmaatregelen, procedures bij afhandeling van vracht;
  • Is bekend met de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van, bij de beveiliging van luchtvracht betrokken (overheid)organisaties zoals Koninklijke Marechaussee, Ministerie van Justitie, luchtvaartmaatschappijen/-vervoerders/aanbieders;
  • Heeft goede kennis van detectieapparatuur, de verschillende technologieën toe te passen bij controle, bediening, testen en functioneren detectieapparatuur, storing van detectieapparatuur, e.d.

BIJZONDERHEDEN:

De training wordt afgesloten met een officieel examen conform de normen van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. De eindtoets bestaat uit zowel multiple-choice als open vragen. De kandidaat is geslaagd indien hij/zij 70 of meer van de maximaal 100 beschikbare punten behaalt.

De uitvoering staat onder kwaliteitscontrole van de Koninklijke Marechaussee. 

Tijdens de cursus wordt niet diep ingegaan op het praktisch werken met controleapparatuur zoals de Röntgenscanner (X-ray) of het luchtsporenonderzoek (ionenspectometrie).

De geldigheid van het diploma is 1 jaar.

Voertaal tijdens de training is Nederlands.

Cursusgroep: aantal deelnemers per groep is maximaal 8 personen.

Cursusduur: 2 dagen inclusief examen (2 dagdelen theorie en 2 dagdelen praktijk).

informatie aanvragen