Doel: de medewerker, die zich bezighoudt met de fysieke beveiligingsonderzoeken van luchtvracht en/of luchtpost kennis aan te reiken om deze onderzoeken op een adequate wijze te kunnen uitvoeren. 

Doelgroep: de training is bestemd voor personeel dat belast is met het uitvoeren van beveiligingsonderzoek aan luchtvracht.

 

 

 

 

Vooropleiding: VMBO niveau.

Opleidingsniveau: MBO 2.

 Cursusinhoud: na afloop heeft/kent de deelnemer:

  • Goede kennis van de achtergronden van terrorisme, in het bijzonder sabotagemiddelen waaronder lmprovised Explosive Devices, risicoanalyses verpakkingen, aanbieders en omstandigheden; – Kennis van maatregelen om terrorisme tegen te gaan. Belangrijke onderwerpen zijn controle van vrachtdocumenten, uitvoeren van risicoanalyses, fysieke beveiligingsonderzoeken van luchtvracht, (toegang)beveiligingsmaatregelen, procedures bij afhandeling van vracht;
  • Is bekend met de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van, bij de beveiliging van luchtvracht betrokken (overheid)organisaties zoals Koninklijke Marechaussee, Ministerie van Justitie, luchtvaartmaatschappijen/-vervoerders/-aanbieders;
  • Heeft goede kennis van detectieapparatuur, de verschillende technologieën toe te passen bij controle, bediening, testen en functioneren detectieapparatuur, storing van detectieapparatuur, en dergelijke.

BIJZONDERHEDEN:

  • De eisen zijn goedgekeurd door het Ministerie van Justitie.
  • De uitvoering staat onder kwaliteitscontrole van de Koninklijke Marechaussee.

Tijdens de cursus wordt niet ingegaan op het praktisch werken met controleapparatuur zoals de Röntgenscanner (X-ray) of het luchtsporenonderzoek (ionenspectometrie). De geldigheid van het diploma is 1 jaar.

Voertaal tijdens de training is Nederlands.

Cursusgroep: aantal deelnemers per groep is maximaal 8 personen.

Cursusduur: 1 dag (2 dagdelen).

informatie aanvragen