Tijdens deze Competency Based Training en Assessment (CBTA) cursus worden de basis principes die gaan over het veilig vervoer, opslag en behandeling van gevaarlijke stoffen (DG) door de lucht in overeenstemming met alle nationale en internationale wet- en regelgeving behandeld.

Er komen onderwerpen aan bod die cursisten helpen gevarenklassen te onderscheiden, labels te herkennen en hun kennis vergroten hoe risico’s te beperken en hoe te handelen als zich incidenten voordoen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. Na afronding van deze training beschikken deelnemers over basiskennis (introductie niveau) als het om werken met gevaarlijke stoffen gaat, op basis van de functie(s) waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Dit om hen in staat te stellen taken uit te voeren op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht zoals dit door wet en regelgeving is vereist.

Vooropleiding

Om deze cursus te kunnen volgen en met goed resultaat af te ronden is een goede kennis van de Nederlandse taal vereist. Daarnaast is ook enig begrip van de Engelse taal en toegang tot de huidige editie van de IATA DGR van belang.

Omschrijving

De training 7.0 voorziet de deelnemers van basiskennis over diverse aspecten die te maken hebben met het Vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht

Doelgroep

Deze introductie training vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (7.0) is bestemd voor medewerkers van afzenders, agenten, vracht afhandelaren en luchtvaartmaatschappijen, die zich bezighouden – en mogelijk in aanraking komen –  met de behandeling van luchtvervoer gevaarlijke stoffen.

Doelstellingen

Aan het einde van deze cursus zijn deelnemers goed opgeleid om gevarenklassen te kunnen onderscheiden, labels te herkennen, te begrijpen hoe risico’s te beperken en te weten hoe te handelen bij incidenten. Het basis kennisniveau met betrekking tot de omgang met gevaarlijke stoffen zal een hoger niveau hebben bereikt, waardoor ze functies kunnen uitvoeren waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Door het vergroten van kennis en begrip is het onwaarschijnlijk is dat gevaarlijke stoffen problemen veroorzaken wanneer die zendingen zorgvuldig worden voorbereid en behandeld in overeenstemming met de IATA DGR. Dit vormt een belangrijke bijdrage om het algemeen niveau van veiligheid in de logistieke keten te verhogen.

Taal

Nederlands

 Duur

Eigen tempo. Maximaal 4 uur (inclusief examen)

Prijs

€ 95,- ex Btw

Examen

Het te bereiken kennisniveau van de deelnemer wordt getoetst door middel van een examen. Cursisten moeten deze eindbeoordeling met succes afronden om de training te voltooien. Het minimaal te behalen slagingspercentage is 80%.

Certificering

Cursisten die voor de eindbeoordeling slagen ontvangen een door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Inspectie Leefomgeving en Transport) erkend certificaat.

Het certificaat is 24 maanden geldig.

Cursusinhoud

  • Begrip basisprincipes gevaarlijke stoffen
  • Toepassing van de regelgeving
  • Algemene limitaties
  • Rollen en verantwoordelijkheden
  • Classificatie en verpakken
  • Communicatie gevaarlijke stoffen (Hazcom)
  • Handelen bij calamiteiten

Locatie

Module 7.0 is klassikaal in-house PMT Aviation, op locatie of als e-learning beschikbaar.

Algemeen                                  

Alle informatie in dit document is in overeenstemming met sectie 1.5 van de IATA DGR en de tabellen 7.1.A tot en met 7.10.A van de IATA DG training guidance.

Informatie aanvragen

Contact Form Bestel Knop Training no language (#31)