Doel: Na afloop van de cursus bezit de cursist kennis van het voorschriftmatig vervoeren van gevaarlijke stoffen door luchtvaartuigen, inclusief het verrichten van specifieke administratieve handelingen en de te nemen acties bij calamiteiten.

Doelgroep: de training is bestemd voor Loadmasters, munitietransportgeleiders en overig personeel dat direct betrokken is bij het luchtvervoer van gevaarlijke stoffen. De herhalingscursus is bedoeld voor cursisten die eerder met succes hebben deelgenomen aan de basisopleiding luchtvervoer gevaarlijke stoffen (Cat 6).

Vooropleiding: HAVO/VWO niveau.

Opleidingsniveau: MBO 3.

Cursusinhoud: na de training heeft de deelnemer kennis van:

  • gevaarlijke stoffen (algemeen).
  • classificatie (9 gevarenklassen).
  • het verpakkingsproces.
  • opschriften en etiketten.
  • Shippers declaration for dangerous goods en air waybill.
  • afhandelingsproces van verpakkingen met gevaarlijke stoffen.
  • te nemen actie ingeval van beschadiging en/of lekkage van verpakkingen met gevaarlijke stoffen.

Voertaal tijdens de training is Nederlands. De cursus is ook in het Engels beschikbaar.

Aangezien PMT een IATA accredited school is, kan op verzoek ook een registratie van het behaalde diploma bij IATA plaatsvinden en wordt de cursist een internationaal erkend IATA diploma verstrekt.

Cursusgroep: aantal deelnemers per groep is maximaal 12 personen.

Cursusduur: 2 dagen (4 dagdelen).

informatie aanvragen