Doel: de deelnemer heeft na afloop van de training kennis van de voorschriften die gelden voor het vervoer van radioactieve stoffen door de lucht.

Doelgroep: de training is bestemd voor Loadmasters, munitietransportgeleiders en overig personeel dat direct betrokken is bij het luchtvervoer van gevaarlijke stoffen en reeds eerder heeft deelgenomen aan de opleiding vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht.

 

Vooropleiding: VWO niveau.

Opleidingsniveau: MBO 3.

Cursusinhoud: na afloop van de training zijn de deelnemers bekend met:

  • de regelgeving betreffende het luchttransport van radioactieve stoffen
  • op welke wijze luchtvracht bestaande uit gevaarlijke (radioactieve) stoffen behorende tot de gevarenklasse 7 wordt aangeboden.
  • gebruik en omgaan met het ICAO/IATA voorschrift gevaarlijke goederen uit de gevarenklasse 7.
  • vervoersgereed kunnen maken van gevaarlijke goederen uit de gevarenklasse 7.
  • opmaken van documenten voor radioactieve luchtvracht.

De training wordt afgesloten met een officieel examen conform de normen van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. Geldigheidsduur diploma is 2 jaar. Het diploma luchtvervoer radioactieve stoffen is alleen geldig indien de cursist ook in het bezit is van een geldig diploma vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (Cat 6)

Voertaal tijdens de training is Nederlands. De training is ook in het Engels beschikbaar.

Cursusgroep: aantal deelnemers per groep is maximaal 12 personen.

Cursusduur: 2 dagen (4 dagdelen).

informatie aanvragen