Doel: het primaire doel is dat de deelnemer op de hoogte is van de relevante Civiele Wet- en Regelgeving.  Daarnaast kan de deelnemer de gevaarlijke stoffen informatie op de NOTOC (Notice to the Captain) op de juiste wijze interpreteren om in geval van incidenten  of voorvallen met gevaarlijke stoffen aan boord de nood procedures en meldingen zoals in de regelgeving zijn opgedragen uit te voeren.

 

 

Doelgroep: de training is bestemd voor piloten (Pilot in Command Rotary- en Fixed Wing) en loadmasters aan boord.  (IATA tabel 1.5A, kolom 10 Flightcrew).

De training bestaat uit 2 delen, te weten een civiel en een militair gedeelte. Deze training betreft het civiele gedeelte (IATA Cat 10.):

1 – ICAO/IATA onderwerpen  civiel gedeelte

General philosophy.

  • Limitations.
  • List of dangerous goods – Labelling and marking.
  • Recognition of undeclared dangerous goods.
  • Storage and loading procedures.
  • Pilots notification.
  • Provisions for passengers and crew.
  • Emergency procedures.

De geldigheidsduur van het certificaat is 2 jaar.

Voertaal tijdens de training is Nederlands.

Vooropleiding: MAVO niveau.

Opleidingsniveau: MBO 2.

Cursusgroep: aantal deelnemers per groep is maximaal 12 personen.

Cursusduur: 2 dagen (4 dagdelen).

informatie aanvragen