Doel: het op peil houden van de verworven theoretische kennis om de X-ray beelden te kunnen interpreteren

Doelgroep: defensiepersoneel aangewezen voor deze specifieke taak: waaronder de controleur luchtvracht, medewerkers Expeditie Lutra en Groupage.

Vooropleiding: VMBO niveau.

Opleidingsniveau: MBO 2.

Cursusinhoud: het trainen van de praktische vaaardigheden om te werken met de verschillende functies van het bedieneingspaneel van de X-ray machine(s),

  • het trainen van beeldinterpretatie en vormherkenning;

Maandelijks 1 uur beeldanalyse is verplicht om current te blijven in de vaardigheden van X-Ray Operator. Zolang aan deze eis wordt voldaan blijft de geldigheid voor X-Ray Operator (binnen de gestelde termijn van 6 maanden) geldig.

PMT beschikt over verschillende door de overheid goedgekeurde softwareprogramma’s zoals Simfox en Safepassage om cursisten een breed scala aan beelden aan te bieden, waarmee zowel de functionaliteit van de verschillende bedieningsmogelijkheden van de X-ray, als beeldinterpretatie aen vormherkenning geoefend kunnen worden

Voertaal tijdens de training is Nederlands. De training is ook in het Engels beschikbaar.

Cursusgroep: de cursus wordt individueel aangeboden middels e-learning.

Cursusduur: 1 uur per periode.

informatie aanvragen