Doel: het aanleren van praktische vaardigheden voor het bedienen van X-ray apparatuur en het verwerven van de theoretische kennis om de X-ray beelden te kunnen interpreteren.

Doelgroep: defensiepersoneel aangewezen voor deze specifieke taak: waaronder de controleur luchtvracht, medewerkers Expeditie Lutra en Groupage.

Vooropleiding: VMBO niveau.

Opleidingsniveau: MBO 2.

Cursusinhoud: na afloop van de training 

  • kent de cursist de achtergrond, taken, verantwoordelijk- en bevoegdheden voor het uitvoeren van X-ray werkzaamheden;
  • is de cursist op de hoogte van de riscico’s verbonden aan het werken met ioniserende straling;
  • is de deelnemer getraind in beeldinterpretatie en vormherkenning;
  • kan de deelnemer basishandelingen met een X-Ray machine uitvoeren.

Een kleurenblindheidstest en een ruimtelijk inzichttest maken onderdeel uit van de training.

Geldigheid van het certificaat is 6 maanden. 

Indien de X-ray operator ook luchtvracht dient te controleren conform de eisen zoals gesteld in het Nationaal Beveiligingsplan Burgerluchtvraat, moet de cursist beschikken over een geldig certificaat Controleur Luchtvracht. Voor de inzet als X-ray operator buiten het wettelijk kader van screening van luchtvracht vervalt deze eis.

Voertaal tijdens de training is Nederlands.

Cursusinhoud: aantal deelnemers per groep is maximaal 12 personen.

Cursusduur: 2 dagen (4 dagdelen).

informatie aanvragen