Droogijs.

Alle ogen zijn gericht op de ontwikkeling van vaccins die ons uit de coronacrisis moeten helpen. Maar op de achtergrond wordt ook keihard gewerkt om het potentiële vaccin op de juiste manier op te kunnen slaan én te vervoeren. En dat gebeurt met droogijs.

Wereldwijd is er een run op droogijs, door de vaccins die in ontwikkeling en al ontwikkeld zijn. Het Pfizer-vaccin moet bij min 70 graden celsius worden vervoerd en opgeslagen. Droogijs van min 79 graden celsius is daar het meest praktische middel voor.

Wat is Droogijs?

Droogijs – Dry ice is gekoeld koolzuur (CO2) in vaste vorm.
Bij de productie wordt CO2 gas onder druk vloeibaar gemaakt en vervolgens door kleine openingen geleid.
Hierdoor wordt witte, zeer koude koolzuursneeuw gevormd, die onder hoge druk tot pellets (korrels of kleine staafjes) wordt geperst.
Droogijs – Dry ice heeft een temperatuur van -79 graden Celsius; boven deze temperatuur sublimeert het in lucht.
Door deze lage temperatuur wordt het op veel plaatsen ingezet waar koude nodig is.

Sublimeren

Bij het product Droogijs dient men rekening te houden met sublimatie. Sublimeren is het direct overgaan van een vaste stof naar een gasvormige toestand zonder daarbij eerst een vloeistof te worden.
Er blijft dus geen vocht achter. Vandaar de term Droogijs.

Hoe lang gaat Droogijs mee?

Dit is afhakelijk van de hoeveelheid Droogijs en de toepassing ervan. Droogijs is een product dat weliswaar sterk koelt, maar zelf ook verpakt moet worden. De traagheid waarmee droogijs verdampt is afhankelijk van de kwaliteit en isolerende werking van deze verpakking. Kleinere hoeveelheden in een kleinere doos (bijvoorbeeld 6kg) sublimeren sneller dan grotere hoeveelheden in een grotere doos (bijvoorbeeld 25kg).
Hoewel koolstofdioxide in de atmosfeer voorkomt, is het in hogere concentraties giftig. Koolstofdioxide is zwaarder dan lucht en kan zich ophopen in loodsen, kelders, koelruimtes waar de bodem bedekt wordt met een deken van kooldioxide. Kooldioxide verdringt de zuurstof die in onze lucht aanwezig is en hierdoor kan verstikking optreden.

Honden (EDD!) zijn veel gevoeliger voor dergelijke bodembedekking, doordat ze zich met hun kop dichter bij de grond bevinden. Eén van de redenen dat speurhonden niet aan zendingen verpakt in droogijs mogen snuffelen.

Veiligheidsvoorschriften Droogijs – Dry ice

  • Extreem koud: -79°C
  • Vast kooldioxide (100% CO2)
  • Vermijd huid- en oogcontact
  • Niet consumeren
  • Ventileer ruimtes
  • Niet luchtdicht verpakken
  • Buiten bereik van kinderen houden
  • Bij persoonlijk letsel: raadpleeg een arts