Cyber Toolkit aanvulling in Beveiligingsprogramma

In navolging van de nieuwe cybersecurity regelgeving is er bepaald dat erkend agenten een addendum moeten indienen voor het einde van dit jaar op het huidige beveiligingsprogramma. Het betreft aanscherping van de regelgeving op het gebied van cybersecurity, beveiligingscultuur en een verduidelijking ten aanzien van de security manager. Het addendum is van toepassing op bedrijven die erkend agent zijn en die middels een beveiligingsonderzoek een security status aan luchtvracht (kunnen) toekennen.

Cybersecurity bepalingen

Bent u erkend agent die een security status toekent aan luchtvracht? Dan is het van belang dat u de onderstaande acties onderneemt om te voldoen aan punt 1.7 van verordening 2019/1583. Het addendum moet uiterlijk 31 december 2021 zijn ingediend bij de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart (BTBB) volgens de geldende procedures:

  • Uitvoering risicoanalyse; Dit is van groot belang te zijn uitgevoerd alvorens u de toolkit wilt invullen omdat de toolkit deze informatie dient te bevatten.
  • Op basis van de hierboven genoemde risicoanalyse bepaalt u welke maatregelen u neemt ter bescherming tegen, detectie van, reactie op en herstel van cyberaanvallen;
  • De kritiek geïdentificeerde systemen en gegevens beschrijft u in uw addendum op het beveiligingsprogramma*;
  • In uw beveiligingsprogramma geeft u ook aan welke beveiligingsmaatregelen u neemt;
  • Tot slot beschrijft u welke risicoanalyses u heeft uitgevoerd om tot de geïdentificeerde systemen en gegevens en maatregelen te komen.

*Belangrijk: U hoeft alleen die kritieke informatie- en communicatiesystemen en gegevens te benoemen die gebruikt worden om maatregelen in het kader van de beveiliging van de burgerluchtvaart uit te voeren.

Cyber Toolkit

Bent u Erkend Agent en ziet u door de vele bepalingen het bos niet meer? Dan kunt u gebruik maken van de Cyber Toolkit. Deze tool is speciaal ontwikkeld voor iedereen die moet voldoen aan de nieuwe cybersecuritybepalingen per 1 januari 2022. De Cyber Toolkit bevat gerichte vragen die van belang zijn voor het samenstellen van het addendum. Op de website van PMT kunt u zich aanmelden voor de Cyber Toolkit. Nadat u de Cybercrime Toolkit heeft ingediend neemt een van onze consultants contact met u op voor de verdere afhandeling van het addendum.

Aanmelden Cyber Toolkit

Wilt u gebruik maken van onze online toolkit? Op de volgende link kunt u zich aanmelden voor de Cyber Toolkit. De Cyber Toolkit is gemaakt in samenwerking met Special Cargo Services en speciaal ontwikkeld voor iedereen die moet voldoen aan de nieuwe cybersecurity bepalingen per 31 december a.s.

De kosten voor het gebruik van de Cybercrime Toolkit bedragen € 60,50 inclusief btw. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie of over het aanmelden voor de Cybercrime Toolkit, neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen: consultancy@pmt-aviation.com dan nemen wij contact met u op.