In de luchtvaart komen tal van personen op de luchthaven aan boord van een luchtvaartuig, tussen landing en start. Ook zijn er voor de landing passagiers, cabin crew en flight crew aan boord van het vliegtuig geweest. Om de veiligheid van de vertrekkende vlucht te kunnen garanderen, worden vanzelfsprekend personen, bagage, meegebrachte voorwerpen en vracht voordat ze aan boord toegelaten worden, onderzocht. Maar ook het luchtvaartuig zelf wordt onderzocht om de veilighe4id van de vlucht te waarborgen. Deze opleiding heeft betrekking op de uitvoering van de beveiligingsonderzoeken en procedures die voor een veilig vervoer van passagiers en crew noodzakelijk zijn.

Doelgroep:Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998 punt 11.2.3.6
Medewerkers die voor of namens een luchtvaartmaatschappij belast zijn met beveiligingsdoorzoekingen van luchtvaartuigen, in om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones van de luchthaven.

Taal: Nederlands, Engels

Duur van de opleiding:

  • 2 uur, inclusief praktijk

Toelatingseisen:

Er zijn voor deze training geen vooropleidingeisen gesteld.

De cursisten moeten wel in bezit zijn van een geldige Nederlandse VGB en ID. De docent zal het VGB en ID controleren voor de aanvang  van de training. Als een deelnemer niet in staat is de ID en VGB  te overleggen, dan verplichten NCTV en de KMar, de docent deze cursist te weigeren.

Deze opleiding wordt in overlegd met de klant gepland en uitgevoerd. Bij alle opleidingen van PMT zijn koffie en thee zijn inbegrepen, Er is gratis wifi beschikbaar op onze locaties en er is voldoende gratis  parkeergelegenheid in de parkeergarage.

PMT verzorgt deze opleiding op onze locaties te Schiphol en Eindhoven maar ook als in-company (bij u op locatie). Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden laat het ons dan weten via info@pmt-aviation.com.

Om deze opleiding te mogen verzorgen moet het opleidingsinstituut en het opleidingsprogramma aan een aantal strenge eisen voldoen, gesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op de naleving van deze eisen wordt door de KMar toezicht gehouden.

Leerplan:

Hiermee wordt beoogd dat medewerkers belast met de doorzoeking van een luchtvaartuig, hun beveiligingstaak als deel van de operatie kunnen toepassen om wederrechtelijke daden tegen de burgerluchtvaart te voorkomen.

Certificering:

De opleiding wordt afgesloten met een test. Bij een slagingspercentage van 80% of hoger ontvangt men een certificaat. Bij een positieve uitslag van het examen bent u geslaagd voor de opleiding Controleur Ruimbagage. 

Voorwaarden: Medewerkers dienen alvorens ingezet te worden te zijn gecertificeerd op punt 11.2.3.6.
– Indien doorzoeking van luchtvaartuigen uitgevoerd wordt door beveiligingsmedewerkers dienen deze personen tevens gecertificeerd te zijn op punt 11.2.2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998 door te slagen voor het digitaal CITO theorie-examen van de Basic Aviation Security Training opleiding.
– De initiële opleiding van een medewerker bevat minimaal de in deze opleiding beschreven onderdelen inclusief leerdoelen en relevante onderwerpen.
– De herhaalopleiding van een medewerker bevat minimaal de relevante ontwikkelingen en actualiteiten ten aanzien van de in deze opleiding beschreven onderdelen.
– Een medewerker ontvangt na het succesvol afronden van de initiële opleiding en de opfriscursus een certificaat verwijzend naar punt 11.2.3.6 van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998.
– Alvorens het certificaat van de initiële opleiding wordt verstrekt dient de cursist passend bij de in deze opleiding beschreven onderdelen en van toepassing zijnde wet- en regelgeving een theoretisch examen over de beveiligingsdoorzoeking van luchtvaartuigen met succes af te ronden. Dit examen dient erop gericht te zijn om te controleren of de leerdoelen van de opleiding in voldoende mate zijn behaald. Het examen dient te bestaan uit minimaal 20 vragen waarbij de kandidaat een score van 80% nodig heeft om het examen met goed gevolg af te leggen.

Herhaling training: iedere 30 maanden met een duur van 1 uur.

Competenties: UITVOERINGSVERORDENING EU 2015/1998, punt 11.2.3.6

a) kennis van wettelijke eisen met betrekking tot beveiligingsdoorzoekingen van luchtvaartuigen ;
b) kennis van de configuratie van de types luchtvaartuigen die door de persoon in kwestie aan een beveiligingsdoorzoeking moeten worden onderworpen; kennis van het juridisch kader met betrekking tot de luchtvaartbeveiliging;
c) de vaardigheid om verboden voorwerpen te identificeren;
d) de vaardigheid om passend te reageren op de ontdekking van verboden voorwerpen;
e) kennis van de manieren waarop verboden voorwerpen verborgen kunnen worden;
f) de bekwaamheid om beveiligingsdoorzoekingen van luchtvaartuigen uit te voeren op een niveau dat redelijkerwijs garandeert dat verborgen verboden voorwerpen worden ontdekt Indien de persoon houder is van een luchthavenidentiteitskaart, moet die opleiding bovendien ook resulteren in elk van de volgende bekwaamheden:
g) kennis van eerdere wederrechtelijke daden en terroristische aanslagen tegen de burgerluchtvaart en van actuele dreigingen;
h) kennis van het juridisch kader met betrekking tot luchtvaartbeveiliging;
i) kennis van de doelstellingen en de organisatie van de luchtvaartbeveiliging, inclusief de plichten en verantwoordelijkheden van personen die de beveiligingsonderzoeken uitvoeren;
j) inzicht in de configuratie van de beveiligingsopstelling en het verloop van een beveiligingsonderzoek;
k) kennis van de relevante procedures voor toegangscontrole en beveiligingsonderzoeken;
l) kennis van de luchthavenidentiteitskaarten die op de luchthaven worden gebruikt.

Wettelijke grondslag: Deze door PMT ontwikkelde opleiding is gebaseerd op de opleidingseisen in het Nationaal Opleidingsprogramma voor de Beveiliging van de Burgerluchtvaart.

Informatie aanvragen

Contact Form Bestel Knop Training no language (#31)