PMT Aviation consultancy

CONSULTANCY

Security manager

Per juni 2023 verdwijnt definitief de beveiligingsadviseur luchtvracht (BAL) van het toneel. Binnen de organisatie wordt de rol van de BAL overgenomen door de security manager en de externe BAL wordt vervangen door de security consultant. Het is na juni 2023 verplicht voor iedere organisatie die deel wil (blijven) uitmaken van de veilige keten, om een security manager in (loon)dienst te hebben. Indien de organisatie (erkend agent) ook 1 of meerdere controleurs in dienst heeft, is het eveneens verplicht om een supervisor in dienst te hebben. De security manager en de supervisor dienen verplicht de opleidingen zoals die in het Nationaal Opleidingsprogramma Beveiliging Burgerluchtvaart worden beschreven, succesvol te hebben gevolgd. De mogelijkheid om gebruik te maken van een externe adviseur blijft, deze heet nu echter security consultant. Ook al maakt u gebruik van een externe security consultant, de verplichting om een security manager binnen het eigen bedrijf in dienst te hebben blijft!

PMT zal uiteraard ook de opleidingen voor security manager luchtvracht en supervisor luchtvracht gaan verzorgen en desgewenst kunt u hier informatie over opvragen bij onze afdeling  opleidingen(opleiden@pmt-aviation.com).

U kunt een beroep blijven doen op PMT Consultancy. Wij adviseren en assisteren u graag bij de invulling van uw taak als security manager.

De dienstverlening van PMT Consultancy is veel breder als alleen het leveren van de externe adviseren aan de BAL en straks de security manager luchtvracht. U kunt bij Consultancy terecht voor ondersteuning op uiteenlopende terreinen:

  • Begeleiden en adviseren in het verkrijgen van de status bekende afzender of erkend agent( BA of ELA).
  • Begeleiden en adviseren in het behouden van de status bekende afzender of erkend agent, u kunt hierbij denken aan de taken die voorheen door de externe BAL werden uitgevoerd.
  • Begeleiden en adviseren in het verkrijgen en onderhouden van de AEO status (Douane wetgeving).
  • Begeleiden en adviseren inzake ADR vraagstukken (vervoer gevaarlijke stoffen over de weg), veiligheidsadviseur ADR.
  • Begeleiden en adviseren bij de opslag en overslag van gevaarlijke stoffen (PGS15 voorschriften en eisen).

Begeleiden en adviseren als stralingsbeschermingsdeskundige (stralingsdeskundige niveau 3).

Wilt u PMT inhuren bij het verkrijgen van de status ‘bekende afzender’ of ‘erkend agent’, dan komen wij op uw verzoek langs en zullen het proces inventariseren middels een bedrijfsscan. Naar aanleiding van de resultaten wordt geadviseerd welke status het beste past bij uw organisatie. Wij dragen vervolgens zorg voor het opstellen van het beveiligingsplan en de begeleiding van de goedkeuring om toegelaten te worden tot de EU database. Tevens zullen wij jaarlijks een audit uitvoeren en zijn wij bereikbaar voor uw vragen. U ontvangt van ons regelmatig updates als er in de regelgeving of interpretatie daarvan iets verandert.