FAQ

Training

Ja ook met een VGB is het toegestaan om aan de cursussen Medewerker Luchtvracht, Medewerker Luchthavenbenodigdheden, Medewerker Vluchtbenodigdheden, Controleur en Beveiligingsadviseur deel te nemen.

Nee, een afgegeven VOG of VGB is een voorwaarde om aan de training deel te mogen nemen. Een aanvraag is niet voldoende, de aanvraag kan immers ook worden afgewezen.

De VOG mag niet ouder zijn dan 5 jaar, de VGB mag niet ouder zijn dan 3 jaar.

Nee, dit is niet akkoord. De VOG/VGB dient op naam te staan van de werkgever in opdracht waarvan de cursus gevolgd wordt.

3 maanden voor de einddatum van de geldigheid van je certificaat kun je examen doen. Als je binnen die drie maanden examen doet, komt de oude verloopdatum + 1 jaar op het nieuwe certificaat. Dus als je certificaat tot 1 april 2000 geldig is en je doet op 15 januari 2000 een herhalingscursus en je slaagt, dan is je nieuwe certificaat geldig tot 1 april 2001.

Nee, helaas is dit niet toegestaan. De Marechaussee stelt dat de wettelijke eis dat personen opgeleid moeten blijven, zo moet worden geïnterpreteerd, dat hun opleiding over een aaneengesloten periode geldig moet blijven. Daar mag dus geen 2 maanden verlopen diploma tussen zitten. De consequentie is dan dat als je certificaat verlopen is, de basistraining opnieuw gevolgd dient te worden.

Nee, voor de opleidingen gevaarlijke stoffen (basisopleiding Cat 6, herhalingsopleiding Cat 6, de Awareness trainingen Cat 10, Cat 11 etc) kun je, als je certificaat verlopen is, gewoon nog deelnemen aan de herhalingstraining. Daarnaast is het zo, dat zodra een certificaat verlopen is, er geen werkzaamheden verricht mogen worden met gevaarlijke stoffen conform de wetgeving.

Ja, zonder geldig certificaat Cat 6 kun je niet aan de IATA-opleiding klasse 7 (vervoer radioactieve stoffen door de lucht) deelnemen. Het is zelfs nog erger: je certificaat Radioactieve Stoffen is alleen geldig als je ook een geldig basisdiploma Cat 6 bezit.

Een IATA accredited school is een opleidingsinstituut, dat ervoor gekozen heeft, haar opleidingsprogramma’s voor vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht en de docenten die deze opleidingen verzorgden, door IATA te laten beoordelen op kwaliteit. Dit is een vrijwillige keuring. Als een bedrijf niet aan de kwaliteitseisen van de IATA voldoet of er niet in geïnteresseerd is, haar opleidingsprogramma’s en docenten langs deze Internationale meetlat te leggen, mag het predicaat IATA accredited school niet gevoerd worden. De toekenning is voor een kalenderjaar en we moeten ieder jaar opnieuw onze DG opleidingen geen docenten door de IATA laten beoordelen. Op die manier kunnen we onze klanten ook laten zien, dat PMT de kwaliteit van opleidingen en docenten serieus neemt.

In Nederland moet iedereen examen doen volgens de ICAO-regelgeving. Dit is een Internationaal geldende wetgeving. De examens worden afgenomen door opleidingsinstituten die van het ministerie toestemming hebben gekregen om namens het ministerie deze examens af te nemen. Vanzelfsprekend heeft PMT deze erkenning. Omdat PMT een IATA accredited school is en haar opleidingsprogramma’s ook door de IATA laat beoordelen, kunnen cursisten van PMT die voor het verplichte ICAO-examen geslaagd zijn, zich laten inschrijven bij IATA en een IATA-registratie en diploma ontvangen. Hier zijn wel kosten aan verbonden. De IATA-opleiding, die we in het spraakgebruik altijd noemen, wordt door bijna niemand in Nederland gevolgd. Dat zijn nl door IATA georganiseerde opleidingen (zie achterin de IATA manual of op de IATA website) vaak in Miami, Acapulco of Singapore. Let er wel op dat je dan een IATA-opleiding volgt en een IATA-examen doet. In Nederland is een voorwaarde dat je een ICAO-certificering hebt om met vervoer van gevaarlijke stoffen bezig te zijn.

 

Controle van vracht

PMT is van Maandag t/m vrijdag 24/7 geopend om uw zendingen te controleren, op zaterdag en zondag is PMT geopend tot 02:00. Wel is het handig om van te voren even contact op te nemen met Operations voor een afspraak.

X-Ray Screening

Het beveiligingsonderzoek dat met de X-Ray wordt uitgevoerd, controleert net als andere screeningsmethoden, of er in de zending verboden voorwerpen zitten die de veiligheid van luchtvaart in gevaar kunnen brengen.

Dit is altijd lastig om van te voren aan te geven, elke vloeistof heeft zijn eigen viscositeit. Van de ene vloeistof kan je makkelijk een 60L drum controleren en van de andere vloeistof kan je bijvoorbeeld maar 25L controleren. Omdat PMT in het bezit is van een E-Status voor het verpakken en documenteren van gevaarlijke stoffen kunnen we een hoop informatie halen uit het MSDS.

De meeste op Schiphol in gebruik zijnde X-Rays hebben een broncapaciteit van tussen de 150 en 200 KeV PMT heeft een zeer krachtige X-Ray met een bronspanning van 320 KeV. Daardoor is het doordringende vermogen veel grotere dan van de wat oudere types X-Ray.

De tunnelbreedte van onze X-Ray is 180cm bij 180cm het maximale gewicht wat de rollerbaan kan hebben is 2500kg.

Bij sommigen soorten goederen is het niet mogelijk om door de materie heen te “kijken” (zogenaamde Blackspot) als ze opgestapeld aangeleverd worden. Als we de zending afbreken en de losse onderdelen door de X-Ray doen, dan kan de zending in veel gevallen wel goed beoordeeld worden.

Ja, er moeten meerdere cursussen gevolgd worden (Controleur Luchtvracht, controleur specialisatie X-Ray, gespecialiseerd online praktijk trainingsprogramma). Na de succesvolle examens dient de X-Ray kijker iedere ½ jaar opnieuw een herhalingstest te doen.

Nee, materialen hebben een specifieke kleur als ze door de X-Ray gaan. De kleuren interpreteren is 1 van de belangrijkste taken van de X-Ray kijker.

Explosive Detection Dogs

We hebben op dit ogenblik 20 teams, bijna alle geleiders zijn in het bezit van 2 honden.

DG (Dangerous Goods) is vaak luchtdicht verpakt waardoor de hond (EDD) geen geschikt middel is. Als de zending niet luchtdicht is verpakt en geen gevaar oplevert voor de hond kan de zending doormiddel van EDD afgezocht worden.

Nee, de honden blijven bij de geleider totdat de hond (of de geleider) met pensioen gaat, de honden verblijven altijd buiten in een kennel met nachthok.

De honden hebben na 8 uur werken ook hun rust nodig, het zijn immers werkhonden. Ze moeten dan ook goed kunnen uitrusten en ook niet nog eens in het gezin opgenomen worden om daar de rol van speelkameraad en gezelschapsdier te vervullen.

De verschillende soorten herders hebben van nature een hoge buitdrift, dit is noodzakelijk voor het blijven zoeken van de explosieve stoffen. Dat wil niet zeggen dat er geen andere goede honden zijn, maar tot nog toe hebben we het meest succes met de herders.

De training van een hond varieert tussen de 4 a 6 maanden, binnen deze tijd dient de geleider ook nog eens minimaal 200 uur met de hond getraind te hebben, om op examen te mogen. Daarnaast krijgt de geleider ook een uitgebreide scholing, zowel in theorie als in de praktijk.

Het team dient voordat ze inzetbaar zijn een examen te verrichten onder de toezicht van de Koninklijke Marechaussee (Kmar) dit is een Praktijk examen en theoretisch examen.

Ieder team zal, minimaal jaarlijks weer een examen dienen af te leggen, ook dit wordt door de Kmar gedaan.