Prvi dodatak je činjenica! IATA 62. izdanje.

IATA dodatak uključuje:

  • dodavanje naknade za prijevoznike za prijevoz u zrakoplovu sredstva za dezinfekciju i čišćenje ruku na bazi alkohola (DGR 2.5);
  • uklanjanje iz propisa o cjepivima protiv bolesti COVID-19 koja sadrže GMO ili GMO (DGR 3.9.2.5); i
  • dodavanje posebne odredbe A220, uz iznimku paketa koji sadržavaju cjepiva protiv bolesti COVID-19, uz podatke o evidentivačima podataka i/ili opremi za praćenje tereta o potrebi za nošenjem oznake litijske baterije.