Doel: Tijdens deze online opleiding krijgt de cursist globaal inzicht, in wet en regelgeving, op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.

Aan het einde van deze opleiding zijn cursisten in staat, om zendingen met gevaarlijke stoffen te herkennen en ermee om te gaan (opslag, afhandeling). Hiernaast hebben zij geleerd, om verdachte situaties op te merken en adequaat te handelen. In het algemeen is hun veiligheidsbewustzijn toegenomen.

Doelgroep:
De opleiding Bewustwording Luchtvervoer Gevaarlijke Stoffen is bestemd voor medewerkers van afzenders, agenten, vracht afhandelaren en luchtvaartmaatschappijen, die zich bezighouden – en mogelijk in aanraking komen –  met de behandeling van luchtvervoer gevaarlijke stoffen.

Prijs: € 57,75 ex BTW p.p.

Structuur van de opleiding:
De cursus bestaat uit 11 modules en neemt 1-2 uur in beslag.

Certificering: Deelnemers die de opleiding afronden met een resultaat van minimaal 70%, ontvangen een door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Inspectie Leefomgeving en Transport) erkend certificaat.

Vooropleiding: Geen

Wettelijke grondslag:
Deze opleiding is in overeenstemming met de eisen zoals genoemd in 1.5 van het IATA handboek voor Dangerous Goods. PMT is een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de International Air Transport Association (IATA) erkend opleidings- en exameninstituut.

PMT Ground Crew Training Center (GCTC): PMT Ground Crew Training Center (GCTC) biedt verschillende opleidingen aan op gebied van gevaarlijke stoffen, beveiliging luchtvracht, Human Factors en Lithium Batterijen.

Sommige opleidingen zijn klassikaal en als e-learning programma beschikbaar. Andere opleidingen zijn alleen klassikaal of als e-learning programma beschikbaar. Dit wordt achter de titel van de opleiding vermeld.

De voordelen van E-learning opleidingen:

  • De opleiding is te volgen op ieder apparaat met een internetverbinding en een browser
  • De medewerker kan zelf zijn/haar tempo bepalen

Het PMT opleidingsportaal geeft de werkgever inzicht in alle certificaten van medewerkers en de geldigheidsduur ervan. Eventueel kan de werkgever besluiten, om de werknemer toegang te geven tot dit portaal.

Informatie aanvragen

Contact Form Bestel Knop Training no language (#31)