Als luchtvracht onveilig wordt aangeboden of onveilig geworden is, dan dient de luchtvracht onderzocht te worden. Het certificaat Controleur luchtvracht is zes maanden geldig. Deze halfjaarlijkse herhalingsopleiding heeft tot doel om het geldige certificaat te vervangen door een nieuw certificaat.

Doelgroep:

De opleiding Controleur Luchtvracht is bestemd voor diegene die beveiligingsonderzoeken mag toepassen op luchtvracht. U heeft onbegeleide toegang tot plaats waar de luchtvracht opgeslagen staat of behandeld wordt.

Taal: Nederlands

Duur van de opleiding:

  • 3 uur

Online: De opleiding wordt online verzorgd. Dit betekent dat u de training  kunt volgen op een moment en op een locatie die u het beste uitkomt.

Toelatingeisen:

Voor deze opleiding moet de cursist beschikken over een geldig certificaat Controleur Luchtvracht. Andere (voor)opleidingen zijn niet nodig.

De cursisten moeten in bezit zijn van een geldige Nederlandse VGB en een geldig ID. Zondert geldig VGB en ID is het niet toegestaan deze opleiding te volgen.

De prijs voor deze opleiding is € 95,- per persoon (excl. btw).

Omschrijving:

Bij een positieve uitslag van het examen blijft u gecertificeerde Controleur Luchtvracht en mag u beveiligingsonderzoeken uitvoeren op luchtvracht bij Erkend Luchtvracht Agenten.

PMT verzorgt deze opleiding ook klassikaal op onze locaties te Schiphol en Eindhoven en in-company (bij u op locatie). Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden laat het ons dan weten via info@pmt-aviation.com.

Om deze opleiding te mogen verzorgen moet het opleidingsinstituut en het opleidingsprogramma aan een aantal strenge eisen voldoen, gesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Op de naleving van deze eisen wordt door de KMar toezicht gehouden.

Leerplan:

De controleur luchtvracht en -post dient de principes van de beveiliging van de burgerluchtvaart te begrijpen, over de kennis beschikt van processen van luchtvracht en -post, om kwaliteit te bewaken, de juiste afwegingen te maken met betrekking tot het inzetten van de meest geschikte middelen voor het uitvoeren van beveiligingsonderzoeken en de beveiligingsonderzoeken op een juiste wijze uit te voeren

Certificering:

De opleiding wordt afgesloten met een test. Bij een slagingspercentage van 80% of hoger ontvangt men een certificaat.

Geldigheidstermijn: 6 maanden

Herhaling training: Herhaling Controleur Luchtvracht

Competenties:

Verworven competenties volgens NOBB:

  1. Kennis van eerdere wederrechtelijke daden en terroristische aanslagen tegen de burgerluchtvaart en van actuele dreigingen;
  2. Kennis van de relevante wettelijke vereisten en kennis van elementen die bijdragen tot de totstandbrenging van een robuuste en veerkrachtige beveiligingscultuur op de werkvloer en in de luchtvaart, met inbegrip van onder meer dreiging van binnenuit en radicalisering.
  3. Kennis van de doelstellingen en de organisatie van de luchtvaartbeveiliging, inclusief de plichten en verantwoordelijkheden van personen die beveiligingscontroles in de toeleveringsketen uitvoeren;
  4. De bekwaamheid om verboden voorwerpen te identificeren;
  5. De bekwaamheid om passend te reageren op de ontdekking van verboden voorwerpen;
  6. inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van gebruikte beveiligingsapparatuur of beveiligingsonderzoekmethoden;
  7. Kennis van de manieren waarop verboden voorwerpen verborgen kunnen worden;
  8. Kennis van noodprocedures;
  9. Kennis van beschermingseisen voor vracht en post;

Wettelijke grondslag: Deze door PMT ontwikkelde opleiding is gebaseerd op de opleidingseisen in het Nationaal Opleidingsprogramma voor de Beveiliging van de Burgerluchtvaart.

informatie aanvragen

Informatie aanvragen

Contact Form Bestel Knop Training no language (#31)