svrha: Na kraju tečaja student ima znanje o prijevozu opasnih tvari zrakoplovom na recept, uključujući obavljanje posebnih administrativnih radnji i radnje koje treba poduzeti u slučaju nužde.

Ciljna skupina: osposobljavanje je namijenjeno upraviteljima tereta, vodičima za prijevoz streljiva i drugom osoblju koje je izravno uključeno u zračni prijevoz opasnih tvari.

 

Prethodna obuka: razini HAVO/VWO.

Razina obrazovanja: MBO 3.

Sadržaj tečaja: nakon treninga polaznik ima znanje o:

  • opasne tvari (opće).
  • klasifikacije (9 razreda opasnosti).
  • postupku pakiranja.
  • natpise i oznake.
  • Brodari izjavu za opasne tvari i zračni tovarni list.
  • postupak rukovanja ambalažom koja sadrži opasne tvari.
  • mjere koje treba poduzeti u slučaju oštećenja i/ili istjecanja ambalaže koja sadrži opasne tvari.

Jezik koji se koristi tijekom treninga je nizozemski. Tečaj je dostupan i na engleskom jeziku.

Budući da je PMT IATA akreditirana škola, upis stečene diplome može se obaviti i na IATA-i na zahtjev, a učeniku je osigurana međunarodno priznata IATA diploma.

Grupa kolegija: broj sudionika po grupi je najviše 12 osoba.

Trajanje tečaja: 5 dana (10 dijelova dana). Na zahtjev, tečaj se može proširiti na praktičan dan u kojem se u skladištu obavljaju praktični zadaci koji se odnose na pakiranje i dokumentiranje opasnih tvari.

 

informacije o zahtjevu