svrha: primjenom sigurnosne svijesti na zaposlenika zračnog tereta (ML) uključenog u rukovanje zračnim teretom i/ili zračnom poštom.

Ciljna skupina: osposobljavanje je namijenjeno osoblju uključenom u prijevoz zračnog prijevoza tereta.

Predobrazo obrazovanje: nema.

Razina obrazovanja: MBO 1.

Sadržaj tečaja: nakon toga sudionik ima/zna:

  • pozadina terorizma
  • prepoznavanje mogućnosti sabotaže
  • važnost sigurnosti lanca
  • uloga Kraljevske Marachaussee i pravosuđa
  • zadaće, ovlasti i odgovornosti organizacija uključenih u sigurnost

DETALJI:

Sudionici bi se trebali osposobiti u skladu s utvrđenim ispitnim zahtjevima u području svijesti o sigurnosti koje je sastavilo Ministarstvo pravosuđa i sigurnosti.

Ispite smiju polagati samo certificirani instituti za osposobljavanje. Valjanost diplome je 1 godina.

Jezik koji se koristi tijekom treninga je nizozemski.

Sadržaj tečaja: Broj sudionika po grupi iznosi najviše 12 osoba.

Trajanje tečaja: 1 dio dana.

informacije o zahtjevu