Nuttige informatie opleidingen Gevaarlijke Stoffen na de invoering van het CBTA

Op 1 juli 2023 is het nieuwe, door de IATA is gelanceerde Competency Based Training and Assessment (CBTA) opleidingsprogramma ook in Nederland van kracht. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij monde van de Inspectie Leefomgeving en Transport het CBTA ingevoerd. Dit houdt in dat de opleidingsstructuur zoals we hem vele jaren binnen het werkterrein van gevaarlijke stoffen gewend waren, is verdwenen. Geen Cat 6 of awareness training DG meer, maar 7.1A, 7.3 en 7.8 De nieuwe structuur moet ervoor zorgen dat de opleidingen meer afgestemd zijn op de werkzaamheden die een persoon gaan verrichten en de kennis en vaardigheden die voor het uitvoeren van die werkzaamheden noodzakelijk zijn, worden aangeleerd.

Dat betekent zowel voor degene die opgeleid worden, als voor de opleiders een hele omschakeling. Maar er zijn nog meer wijzigingen. Werden in het verleden de examens Cat 6 afgenomen onder auspiciën van het Ministerie I&W, nu worden de examens afgenomen onder verantwoordelijkheid van de opleidingsinstituten zelf. Vanzelfsprekend onder het wakend oog van IL&T, maar toch is dat anders. De examens waren in het verleden voor alle opleiders gelijk (goedgekeurd door en door IL&T verstrekte examens) nu mag ieder opleidingsinstituut zijn eigen toetsing vormgeven.

Wat ook is veranderd, is de mogelijkheid een gedeelte van de gevaarlijke stoffen opleidingen online te verzorgen. Zo is er een algemene basismodule die lijkt op de awareness training en die mag geheel online gevolgd worden (7/0). Dat scheelt dan weer een cursusdag als vervolgens 7.1 (vergelijkbaar met de oude verzender opleiding DG) of 7.3 (vergelijkbaar met de oude checker DG opleiding) gevolgd moeten worden. Maar ook de mogelijkheid om 7.0 tijdens de klassikale lessen te integreren in de lesstof van 7.1 en 7.3 blijft open. Dan is 7.1 er nog in 2 varianten nl met classificeren (7.1A) en met classificeren 0% 7.1B. En dan hebben we de belangrijkste varianten ten opzichte van de oude Cat 6 sender en checker wel gehad.

Er zijn nog veel anders genummerde opleidingen beschikbaar, In het kort:

7.2 Acceptatie van algemene vracht
7.4 Laden en lossen van vliegtuigen en ULD’s
7.5 Acceptatie en behandelen van bagage
7.6 Plannen van vliegtuigbelading
7.7 Flight Crew
7.8 Flight Operations en Dispatch
7.9 Cabine personeel
7.10 Beveiligingspersoneel

Deze opleidingen zijn zowel klassikaal als online te volgen, maar komen veel minder vaak voor dan de hierboven wat uitvoeriger behandelde trainingen 7.0, 7.1 en 7.3.

PMT heeft naast de erkenning van IL&T ook de certificering van IATA als CBTA provider mogen ontvangen, dus wat kennis betreft bent u bij ons in goede handen.