Nuttige informatie Security opleidingen

Er bestaan nogal wat misverstanden over de benodigde documenten  om toegang te verkrijgen tot de Security opleidngen, zoals bijvoorbeeld Medewerker Luchtvracht, Controleur, Beveiligingsadviseur etc

Allereerst de politietoestemming: de politietoestemming  (of de tijdens dit proces afgegeven betrouwbaarheidsverklaring) is NIET voldoende om toegelaten te worden tot de bedoelde cursussen. De screening voor de politietoestemming richt zich niet op de met name genoemde punten in de Verklaring Omtrent Gedrag, die aangevraagd wordt om Toegang te krijgen tot de trainingen en de daaruit voortvloeiende taken.

Dan de ACN – VOG: Hiermee bedoelen we de VOG die afgegeven wordt om de ACN-pas te verkrijgen. Het VOG dat wordt verkregen via het standaard formulier dat door de ACN wordt verstrekt om deze pas aan te vragen, is NIET voldoende om toegang te krijgen tot de bedoelde trainingen. Ook hier geldt weer dat er bij de aanvraag voor de CAN pas op andere zaken gelet wordt dan bij het aanvragen van de VOG zoals bedoeld voor de security trainingen.

Slechts een VOG of VGB afgegeven na verifiering of de persoon toegelaten kan worden tot de specifieke taken en functies waarvoor de security opleidingen een voorwaarde zijn, geeft recht op deelname aan deze opleidingen.