Nuttige informatie Security opleidingen

Er bestaan nogal wat misverstanden over de benodigde documenten  om toegang te verkrijgen tot de Security opleidingen, zoals bijvoorbeeld Medewerker Luchtvracht, Controleur, Beveiligingsadviseur etc

De opleiding voor en rol van de Beveiligingsadviseur gaat verdwijnen Per 1 juni 2023 verdwijnt de opleiding BAL, tot die tijd is de BAL opleiding nog toegestaan. Na 1 juni 2023 bestaat de BAL-opleiding niet meer en zal de BAL, als de geldigheidstermijn van zijn certificaat verlopen is, aan de opleiding security manager luchtvracht moeten deelnemen) en wordt binnen het bedrijf de interne of externe BASL vervangen door een supervisor (indien u 1 of meerdere controleurs in dienst heeft) en een security manager. De security manager moet in eigen dienst zijn en kan niet meer uitbesteed worden zoals voorheen (de “externe BAL”). Wel kan de security manager gebruik blijven maken van de externe security consultant (vroeger de externe BAL).

Allereerst de politietoestemming: de politietoestemming  (of de tijdens het aanvragen van de politietoestemming afgegeven betrouwbaarheidsverklaring) is NIET voldoende om toegelaten te worden tot de bedoelde cursussen. De screening voor de politietoestemming richt zich niet op de met name genoemde punten in de Verklaring Omtrent Gedrag, die aangevraagd wordt om Toegang te krijgen tot de trainingen en de daaruit voortvloeiende taken.

Dan de ACN – VOG: Chauffeurs die luchtvracht vervoeren en die een ACN pas aanvragen, hebben hiervoor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Het VOG wordt verkregen via het standaard formulier dat door de ACN wordt verstrekt om deze pas aan te vragen. Voor de luchtvaartwet was een andere screening nodig, dus een tweede VOG. Na jarenlange gesprekken is het gelukt één gezamenlijk VOG samen te stellen. Vanaf 1 juni 2022 is het VOG-screeningsprofiel voor de ACN-pas samengevoegd met het screeningsprofiel voor de Burgerluchtvaart.

Er wordt dus nog maar 1 VOG aangevraagd. Helaas komt deze doorbraak nadat er door NCTV is besloten en per 12 januari 2022 ingevoerd, dat voor alle vertrouwensfuncties in de burgerluchtvaart het VOG niet meer voldoet en er een VGB moet worden aangevraagd.

De “oude” VOG voor de ACN-pas accepteert ACN nog tot 1 december 2022. Dit document is echter niet geldig voor het verkrijgen van toegang tot de security trainingen.

Slechts een afgegeven VOG (niet een oude ACN-VOG maar het nieuwe) of een VGB, geven recht op deelname aan deze opleidingen. Zoals gezegd, om werkzaamheden te mogen uitvoeren met of aan luchtvracht met een veilige status is een VGB noodzakelijk.

Een VOG is voldoende om de cursus te volgen. Voor het werken in de loods met veilige luchtvracht is een VGB noodzakelijk!