PMT biedt weer online trainingen

De online trainingen zijn weer terug op het programma. Net als bij de 1e Corona-golf willen we de problemen en risico’s door onnodig reizen en met meerdere mensen bij elkaar zitten voorkomen door een aantal opleidingen online aan te bieden.

We zijn alvast begonnen met de Basis Medewerker Luchtvracht online. Twee opties: maandag 12 oktober as start de eerste optie om 9 uur tot 13 uur en dezelfde maandag van 14 tot 18 uur is de tweede mogelijkheid om de training Basis ML online te volgen.

De nodige software voor de virtuele classroom staat weer klaar om de les te verzorgen.

Na de cursus krijgt iedere deelnemer toegang tot de verplichte schriftelijk test die aansluitend aan het volgen van de les gemaakt kan worden. De uitslag is direct beschikbaar.

Waar moet de verbinding met ons virtuele klaslokaal aan voldoen?

Niks bijzonders eigenlijk. De PC of laptop moet contact kunnen maken met het internet anders kan de cursist niet inloggen. En de PC of laptop moet audio kunnen afspelen en een webcam hebben. Nu zijn er geen laptops meer te koop die niet aan al deze eisen voldoen dus moeilijk is het niet.

Als u deelname aan een cursus heeft aangevraagd, krijgt de cursist een link toegestuurd waarmee hij/zij kan inloggen op ons virtuele klaslokaal.

Op het aangegeven tijdstip logt de docent ook in en komt er een video + audio verbinding tot stand.

De cursisten kunnen de docent zien en de docent kan de cursisten zien.

Vanzelfsprekend zullen eerst de ID en het VOG gecheckt moeten worden. Dat kan gelukkig door de video verbinding. De cursist laat voor de camera zijn ID zien, eventueel ook zijn VOG (deze kan ook eerder geverifieerd worden door ons secretariaat).

Vervolgens deelt de docent zijn scherm met alle cursisten en kan de les beginnen. De presentatie wordt door de docent begeleidt met commentaar en uitleg.

De cursisten kunnen interactief deelnemen, zowel door te spreken (vragen stellen) als via een chat mogelijkheid berichten te versturen aan de docent.

Na de les, die maximaal 4 uur duurt wordt voor iedere cursist de link geactiveerd waarmee hij/zij individueel een examen maakt. De uitslag is direct na de cursus bekend.

We realiseren ons dat 4 uur live niet makkelijk is, maar deze omstandigheden zijn bij een normale klassikale les niet anders, ook 4 uur aanwezig zijn en opletten. Dit is de snelste manier om op verzoek en op open inschrijving de cursus te realiseren in de gegeven omstandigheden.

Het aanvragen van de online cursus

PMT biedt de basiscursus Medewerker Luchtvracht op 2 manieren aan:

In-company: u kunt met een groep deelnemers de cursus volgen op uw eigen locatie. Daarvoor is vereist dat de deelnemers aan de training de beschikking hebben over een scherm met video + audio verbinding met internet. Dit kan bv een groot scherm zijn in de vergaderzaal, maar ook voor iedere cursist een PC of laptop die internetverbinding heeft. Groot voordeel van deze manier van cursus volgen is, dat u zelf de keuze kunt maken waar en hoe laat de cursus begint.

Open Inschrijving: u kunt deelnemers inschrijven die individueel de cursus kunnen volgen, mits ze de beschikking hebben over een PC of laptop met audio/video mogelijkheden en verbinding kunnen maken met internet. Op het aangekondigde tijdstip opent de docent de verbinding via internet en wordt de cursus gepresenteerd.

U kunt zich op verschillende manieren opgeven voor de online cursus: