Security opleidingen: Belangrijke wijzigingen per 1 januari 2022.

Zoals misschien al bekend, komt er per 1 januari 2022 een nieuw opleidingsprogramma van kracht dat betrekking heeft op alle security-opleidingen binnen de burgerluchtvaart.
Dat betekent dat alle bekende opleidingen zoals Beveiligingsadviseur, Controleur en Medewerker luchtvracht in een ander jasje gestoken worden, de regels zullen veranderen en de structuur van het pakket aan maatregelen zal worden aangepakt (bv de rol en daarmee opleiding voor Beveiligingsadviseur gaat verdwijnen en daarvoor in de plaats komt de Security Manager). Op het moment van de voorlichting op 2 november, georganiseerd door NCTV en KMar was de definitieve versie van het nieuwe opleidingsprogramma nog niet beschikbaar, maar tijdens de voorlichting werden al wel een aantal punten helder, die in ieder geval voor ons nog niet helemaal helder waren.

 1. De ACN-VOG niet geldig voor opleidingen
  De VOG die gebruikt wordt voor het aanvragen van een ACN-pas is niet te gebruiken om toegang te krijgen tot een opleiding Medewerker, Controleur en/of Beveiligingsadviseur luchtvracht. Voor het aanvragen van de ACN-pas is er op het aanvraagformulier voor de VOG een aantal andere vakjes op het screeningsprofiel aangekruist, dan die er voor het toegang krijgen tot de opleiding nodig zijn.
  De ACN geeft voor het aanvragen van de ACN-pas een vooraf ingevuld en ondertekend formulier uit. Het screeningsprofiel voor de ACN-pas wijkt dus af van het screeningsprofiel dat verplicht wordt gesteld door NCTV/Justis om aan de genoemde opleidingen deel te mogen nemen. Voor alle duidelijkheid: De opleidingsinstituten die met de controletaak op het kunnen tonen van een juiste VOG zijn belast, hebben hier geen enkele stem in of invloed op.
  Op- of aanmerkingen over deze zaak horen dan ook niet thuis bij de opleiders, zij kunnen er helaas niets aan veranderen en zijn verplicht deze regelgeving te volgen.
 2. Security trainingen uitsluitend in het Nederlands of Engels
  De opleidingen Luchtvracht – Vluchtbenodigdheden – Luchthavenbenodigdheden in alle varianten mogen uitsluitend in het Nederlands of Engels gegeven worden. Dat betekent dat afwijkende talen zoals Duits of Pools niet zijn toegestaan. Het argument is, dat de controle op de correcte uitvoering van de opleidingen, bij cursussen anders dan in het Engels of Nederlands gegeven, niet kan worden uitgevoerd. Het laten maken van een vertaling van de oorspronkelijke Nederlandse cursus door een beëdigd tolk/vertaler is geen geaccepteerde oplossing, het laten uitvoeren van de cursus door een tweetalige Beveiligingsadviseur met didactische achtergrond is ook geen geaccepteerde oplossing.
  Ook hiervoor geldt, dat de opleider deze regelgeving slechts kan volgen en niet veranderen. De cursussen Medewerker Luchtvracht, Medewerker Luchthavenbenodigdheden en Medewerker Vluchtbenodigdheden zijn, evenals de cursussen Controleur Luchtvracht, Controleur Luchthavenbenodigdheden,  Controleur Vluchtbenodigdheden en Beveiligingsadviseur Luchtvracht zijn alleen nog in het Nederlands en Engels te volgen. Dit geldt voor zowel de basiscursussen, de herhalingscursussen als de e-learning cursussen.
 3. Na verloopdatum altijd de basisopleiding opnieuw
  Wat al wel helder was, maar voor de zekerheid hierbij nogmaals aangegeven: De cursussen moeten binnen de geldigheidstermijn herhaald worden. Een herhalingscursus kan niet na de verloopdatum van de cursus gevolgd worden. Dit geldt voor alle medewerker, controleur en beveiligingsadviseur cursussen. Wel kan ruim voor het verloop van de geldigheid (vanaf drie maanden tot de einddatum) de cursus ‘alvast’ gevolgd worden en wordt de einddatum voor de nieuwe opleiding; de einddatum oude opleiding plus 1 jaar.
 4. Geldigheid VOG
  De geldigheid van de VOG, noodzakelijk voor diegene die betrokken is bij de afhandeling van veilige luchtvracht, gaat per 1 januari 2022 terug naar drie jaar.
  Achtergrondonderzoeken die met succes zijn afgerond vóór 31 december 2021, blijven geldig tot hun vervaldatum of uiterlijk tot en met juni 2024, als deze datum eerder valt.

Wat houdt dit voor u in?

 • VOG onderzoeken die positief zijn afgerond voor 1 juli 2019 (zie de afgifte datum op de VOG) blijven de volle 5 jaar geldig
 • VOG onderzoeken die positief weren en worden afgerond tussen juli 2019 en 31 december 2021 verlopen nu per 30 juni 2024
 • VOG onderzoeken die positief afgerond worden op of na 1 januari 2022 zijn maximaal 3 jaar geldig.