Cargo Screeners, D-Scan och PMT Aviation undertecknar också best effort statement digital förregistrering

Från och med januari 2021 kommer hanterarna på Amsterdam Airport Schiphol att arbeta med digital förregistrering av lokal exportlast. Syftet med digitaliseringen är att inrätta processen för leverans, administrativ bearbetning och lossning och lastning av exportvaror på flygplatsen på ett mer effektivt, hållbart, säkert och tillförlitligt sätt.

PMT-luftfart
Ron van der Wal: "PMT Smart Point vill inte vara den saknade länken i smart cargo mainport-programmets digitala förregistreringsprojekt och vill därför underteckna ett best effort-uttalande för att visa att vi går med i detta."

Till artikeln