PMT Aviation Konsultföretag

KONSULTTJÄNSTER

Säkerhetschef

Från och med juni 2023 kommer flygfraktsäkerhetsrådgivaren (BAL) att försvinna permanent från platsen. Inom organisationen tas BAL:s roll över av säkerhetschefen och den externa BAL:n ersätts av säkerhetskonsulten. Efter juni 2023 är det obligatoriskt för varje organisation som vill (fortsätta) vara en del av den säkra kedjan att ha en säkerhetschef i (löne)anställning. Om organisationen (reglerad speditör) också sysselsätter 1 eller flera inspektörer är det också obligatoriskt att anställa en handledare. Säkerhetschefen och arbetsledaren måste med godkänt resultat ha genomgått de utbildningar som beskrivs i det nationella säkerhetsutbildningsprogrammet för civil luftfart. Möjligheten att använda en extern rådgivare kvarstår, men detta kallas nu för säkerhetskonsult. Även om du anlitar en extern säkerhetskonsult kvarstår skyldigheten att anställa en säkerhetschef inom ditt eget företag!

PMT kommer naturligtvis också att tillhandahålla utbildningen för säkerhetschef flygfrakt och övervakande flygfrakt och om så önskas kan du begära information om detta från vår avdelning opleidingen(opleiden@pmt-aviation.com).

Du kan fortsätta att ringa till PMT Consultancy. Vi ger dig gärna råd och hjälper dig att fullgöra din uppgift som säkerhetschef.

TJÄNSTERNA från PMT Consultancy är mycket bredare än att bara ge extern rådgivning till BAL och snart säkerhetschefen flygfrakt. Du kan kontakta Konsultfirman för support inom olika områden:

  • Bistå och ge råd om att erhålla status som känd avsändare eller säkerhetsgodkänd speditör (BA eller ELA).
  • Vägledande och rådgivande för att upprätthålla statusen som känd avsändare eller reglerad speditör kan du tänka på de uppgifter som tidigare utfördes av den externa BAL.
  • Vägledning och rådgivning för att erhålla och upprätthålla status som godkänd ekonomisk aktör (tullagstiftning).
  • Vägledning och rådgivning i ADR-frågor (transport av farligt gods på väg), säkerhetsrådgivare ADR.
  • Övervaka och ge råd om lagring och omlastning av farliga ämnen (PGS15 föreskrifter och krav).

Handledning och rådgivning som strålskyddsexpert (strålningsexpert nivå 3).

Om du vill anställa PMT när du får statusen "känd avsändare" eller "licensierad agent" kommer vi att besöka dig på din begäran och kommer att utvärdera processen med hjälp av en företagsskanning. Som ett resultat av resultaten rekommenderas vilken status som bäst passar din organisation. Vi tar sedan hand om utarbetandet av säkerhetsplanen och övervakar godkännandet för att släppas in i EU:s databas. Vi kommer också att genomföra en årlig revision och vi kan nås för dina frågor. Du kommer att få regelbundna uppdateringar från oss om något ändras i regelverket eller tolkningen av dessa.