PMT Flyg farligt gods

FARLIGT GODS

Sedan den 12 augusti 2014 har PMT haft den "E-status" som regeringen utfärdat. Denna status gör det möjligt för specialiserade företag att handla för tredje parts räkning när det gäller transporter av farliga ämnen. I det här fallet, när vi transporterar farliga ämnen med flyg, väg eller hav, tar vi över alla relevanta rättsliga ansvarsområden för avsändaren. Detta inkluderar:

  • Förpackning och ompackning.
  • Dokumentering.
  • Kontroll.
  • acceptkontroller.

Utöver detta arbete ger PMT råd och handleder företag som vill få A/B- eller E-erkännandet, eller så arbetar vi som extern ADR-säkerhetsrådgivare eller strålningsexpert (både strålningsexpertnivå 5 och nivå 3).

Kvalitet
PMT står för kvalitet. Våra specialister säkerställer att alla transporter av farliga ämnen hanteras, förpackas, märks, märks och dokumenteras korrekt, i enlighet med gällande rättsliga regler. PMT har en policy att alla sändningar genomgår en dubbelkontroll innan de lämnar dörren. PMT har också status som "licensierad agent", vilket innebär att vi kan hålla den säkra kedjan stängd.

En stoppbutik
I vårt lager på Schiphol-Rijk kan vi inte på ett säkert sätt screena levererade försändelser i enlighet med föreskrifterna, både med en toppmodern röntgen och genom användning av explosiva detektionshundar. Om du föredrar att skicka och dokumentera farliga ämnen själv har vi många utbildningar inom området farligt gods redo för dig. Detta omfattar till exempel transport (IATA, ADR, IMDG, radioaktiv) och lagring av farliga ämnen (PGS15). Många utbildningar erbjuds också av oss i form av e-lärande.

Testa din DG Knowledge!