Kursen omfattar säker transport och hantering av farligt gods med flyg. Kursen bygger på nationella och internationella lagar och förordningar.

Beskrivning:

Utbildningen ger personal som arbetar med hantering, lagring och lastning av gods eller post och bagage kunskap om transport av farligt gods med flyg i enlighet med den 63:e upplagan av IATA:s föreskrifter om farligt gods (IATA DGR) kategori 08, som gäller i Nederländerna fram till mitten av 2023.

Utbildningsspråk: nederländska.

Mål:

Denna kurs är avsedd och i de flesta fall obligatorisk för personal (rampen- och lagerpersonal) som arbetar med hantering, lagring och lastning av gods, post och bagage ombord på ett flygplan.

Pris: 57,75 € ex moms p.p.

Utbildningens uppläggning:

Kursen består av 11 moduler och tar 1-2 timmar.

Förutbildning: Nej.

Certifiering:

När studenten har klarat provet får han/hon ett intyg. Intyget är sedan giltigt i 24 månader.

Kursens mål:

I slutet av denna kurs är eleverna välutbildade för att tillämpa IATA DGR korrekt och deltagarna kommer att kunna

  • Identifiera farliga ämnen och potentiella faror,
  • minimera riskerna,
  • känna igen och identifiera farliga ämnen genom etiketter, förpackningsspecifikationer och märkningar,
  • Lasta och förvara farliga ämnen som transporteras av passagerare och besättning i enlighet med bestämmelserna. 

Deltagarna är också bekanta med NOTOC (Notice to Captain) och rutiner för nödsituationer med farligt material. 

Det är mycket osannolikt att farliga ämnen orsakar problem när de hanteras, lagras och lastas i enlighet med IATA DGR. Detta är ett viktigt resultat som bidrar till en övergripande säkerhetsnivå i logistikkedjan.

Slutligt test:

Den studerandes kunskapsnivå testas genom ett skriftligt prov. Studenten måste klara detta slutprov för att få avsluta DGR-kursen. Den lägsta nivån för godkänt resultat är 70 %.

Rättslig grund:

Utbildningen uppfyller kraven i punkt 1.5 i IATA:s handbok för farligt gods. PMT är erkänd av ministeriet för infrastruktur och vattenförvaltning och Internationella lufttransportförbundet (IATA) som utbildnings- och examensinstitut.

PMT Ground Crew Training Center (GCTC) erbjuder olika utbildningar inom området farliga ämnen, flygfraktsäkerhet, mänskliga faktorer och litiumbatterier.

Utbildning erbjuds både i klassrum och via e-learning.

Fördelarna med e-utbildningar:

  • Utbildningen kan följas på vilken enhet som helst med internetanslutning och webbläsare
  • Medarbetaren kan sätta sin egen takt

PMT:s utbildningsportal ger arbetsgivaren insyn i alla anställdas certifikat och deras giltighetstider.

Begär information

Beställningsknappen för kontaktformuläret Utbildning utan språk (#31)