Förnödenheter under flygning är varor som går med flygningen och används för besättningens och passagerarnas komfort. Detta inkluderar varor som kan användas, säljas eller konsumeras under flygningen, till exempel catering.

Mål:

Utbildningsrepetitionen Förnödenheter för anställda ombord är avsedda för den person som har ett giltigt certifikat Anställd i flygleveranser och har ensam tillgång till flygplatsleveranser, där de lagstadgade säkerhetskontrollerna har utförts eller är involverade i transporten och/eller hanteringen av dessa.

Språk: Nederländska

Utbildningens längd:

  • 1-2 timmar

Antagningskrav:

Studenten måste inneha ett giltigt certifikat för förnödenheter ombord. Ingen annan utbildning är nödvändig.

Studenter måste också ha ett giltigt holländskt VOG- eller VGB- och ID. Datum för utfärdande av VOG eller VGB begärs av PMT vid tidpunkten för registreringen.

Priset för denna kurs är 29,50 euro per person (exklusive moms)

Utbildningens längd:

E-lärandet är interaktivt där det är möjligt, med bilder och en voice-over så att förklaringen kan följas väl. Om så önskas kan träningen avbrytas när som helst. Om träningen sedan startas om kommer den att fortsätta vid den punkt där den har gått.

Beskrivning:

Med ett positivt resultat på provet får du certifikatet Flight Supplies Clerk och får utföra kontroller av flygplatsförnödenheter hos en godkänd leverantör av flygplansförnödenheter eller en känd leverantör av flygplansförnödenheter.

PMT tillhandahåller denna utbildning i företag (på din plats) men också som en E-learning. Om du är intresserad av möjligheterna, vänligen meddela oss via info@pmt-aviation.com.

För att tillhandahålla denna utbildning måste utbildningsinstitutet och utbildningsprogrammet uppfylla ett antal strikta krav som fastställts av justitie- och säkerhetsministeriet. Uppfyllandet av dessa krav övervakas av KMar.

Certifiering:

Utbildningen avslutas med ett test. Med ett godkänt resultat på 80% eller högre får man ett certifikat.

Giltighetstid: 12 månader

Rättslig grund: Denna utbildning som utvecklats av PMT baseras på utbildningskraven i det nationella utbildningsprogrammet för säkerhet inom civil luftfart.

Begär information

Beställningsknappen för kontaktformuläret Utbildning utan språk (#31)