Syfte: Utbildningen syftar till att utbilda Loadmaster for Fixed and Rotary Wing för transport av farliga ämnen med nederländska flygplan.

Målgrupp: Utbildningen är avsedd för roterande och fasta vinglastmästare, som har följt grundutbildningen i klass genom kontaktutbildning. Rekursen sker via e-learning.

 

 

Förutbildning: MAVO-nivå.

Utbildningsnivå: MBO 2.

Kursinnehåll: I slutet av utbildningen vet/kan deltagaren:

  • Relevanta militära lagar och andra författningar om militär transport av farliga ämnen med flyg.
  • Kontrollera att de dokument som åtföljer transporten är korrekta.
  • Behandla/hantera de farliga ämnena på rätt sätt. För detta bör läraren inte testa innehållet i dokumenten, men loadmaster bör behärska arbetet med dessa dokument.
  • ICAO/IATA ämnen såsom: allmän filosofi, begränsningar, förteckning över farligt gods, märkning och märkning, erkännande av odeklarerat farligt gods, lagrings- och lastningsförfaranden, pilotanmälan, bestämmelser för passagerare och besättning, nödförfaranden.

Språket som används under e-lärande är holländska. Kursen finns även på engelska.

Kursgrupp: individuell

Kursens längd: ungefär en och en halv timme.

begära information