Doel: De training heeft tot doel de Loadmaster voor Fixed-, en Rotary Wing op te leiden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen met Nederlandse luchtvaartuigen.

Doelgroep: de training is bestemd voor rotary and fixed wing loadmasters, die de initiële opleiding klassikaal via contactonderwijs gevolgd hebben. De recurrency is via e-learning.

 

 

Vooropleiding: MAVO niveau.

Opleidingsniveau: MBO 2.

Cursusinhoud: Na afloop van de training kent/kan de deelnemer:

  • De relevante militaire wet- en regelgeving in relatie tot het militaire vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht;
  • De bij het vervoer behorende documenten op juistheid controleren;
  • De gevaarlijke stoffen op een juiste wijze behandelen/hanteren. Hiervoor dient de instructeur de inhoud van de documenten niet te toetsen, echter de loadmaster het werken met deze documenten eigen te maken.
  • ICAO/IATA onderwerpen als: general philosophy, limitations, list of dangerous goods, labelling and marking, recognition of undeclared dangerous goods, storage and loading procedures, pilots notification, provisions for passengers and crew, emergency procedures.

Voertaal tijdens de e-learning is Nederlands. De cursus is ook in het Engels beschikbaar.

Cursusgroep: individueel

Cursusduur: ongeveer anderhalf uur.

informatie aanvragen