FAQ

Utbildning

Är deltagande i en utbildning Employee Air Freight nödvändigtvis ett uppförandekodbevis (VOG) nödvändigt eller kan också delta i kursen med en förklaring om ingen invändning (VGB)?

Ja också med en VGB är det tillåtet att delta i kurserna Employee Air Freight, Employee Airport Supplies, Flight Supplies Employee, Controller och Security Advisor.

Jag har inte gått med i VOG än, men jag har redan ansökt om det, jag har bevis på det. Kan jag nu delta i utbildningen Medarbetarnas flygfrakt?

Nej, en utfärdad VOG eller VGB är ett villkor för att delta i utbildningen. En ansökan är inte tillräcklig eftersom ansökan också kan avslås.

Hur gammal kan VOG/VGB vara att delta i utbildningen?

VOG får inte vara äldre än 5 år, VGB får inte vara äldre än 3 år.

Jag har fortfarande en VOG / VGB från ett annat företag eller för arbete som volontär, håller det också med?

Nej, det här håller inte med. VOG/VGB måste vara i arbetsgivarens namn för vilken kursen följs.

Från vilken punkt kan jag göra repetitionskursen medarbetarnas flygfrakt och hur länge är certifikatet giltigt?

Du kan göra tentamen 3 månader före slutdatumet för certifikatets giltighet. Om du gör tentamen inom dessa tre månader kommer det gamla utgångsdatumet + 1 år att finnas på det nya certifikatet. Så om ditt certifikat är giltigt till och med den 1 april 2000 och du gör en repetitionskurs den 15 januari 2000 och du klarar det, gäller ditt nya certifikat till och med den 1 april 2001.

Kan ett utgånget certifikat användas för att delta i repetitionskurserna för Employee Air Freight/Airport Supplies/Flight Supplies, Air Cargo Inspector och Air Cargo Security Advisor?

Nej, tyvärr är detta inte tillåtet. Marechaussee har uppger att det rättsliga kravet på att personer ska fortsätta utbildas ska tolkas så att deras utbildning måste vara giltig under en längre tid. Därför bör det inte finnas ett 2-månaders utgånget examensbevis. Följden blir att när ditt certifikat har gått ut måste grundutbildningen följas igen.

Gäller kravet på att du måste följa en repetitionskurs inom löptiden för ditt giltiga certifikat även för kurserna för farliga ämnen (IATA-kurserna)?

Nej, för kurserna för farliga ämnen (grundutbildning Cat 6, repetitionsutbildning Cat 6, medvetenhetsutbildningen Cat 10, Cat 11 etc.) kan du, om ditt certifikat har gått ut, fortfarande delta i repetitionsutbildningen. När ett intyg har löpt ut får dessutom inget arbete utföras med farliga ämnen i enlighet med lagstiftningen.

Är det ett villkor att du har följt grundutbildningen IATA Cat 6 (transport av farliga ämnen med flyg) för att delta i utbildningen IATA transport av radioaktiva ämnen med flyg?

Ja, utan ett giltigt Cat 6-certifikat kommer du inte att kunna delta i IATA klass 7-kursen (transport av radioaktiva ämnen med flyg). Det är ännu värre: ditt intyg om radioaktiva ämnen är endast giltigt om du också har ett giltigt grundläggande cat 6-diplom.

PMT är en IATA-ackrediterad skola. Vad betyder det?

En IATA-ackrediterad skola är ett utbildningsinstitut som har valt att ha sina utbildningsprogram för transport av farliga ämnen med flyg och de lärare som tillhandahöll dessa kurser bedömda av IATA för kvalitet. Detta är en frivillig inspektion. Om ett företag inte uppfyller IATA:s kvalitetskrav eller inte är intresserat av att lägga sina utbildningsprogram och lärare längs denna internationella måttstock, får IATA:s ackrediterade skolbeteckning inte genomföras. Utmärkelsen är för ett kalenderår och vi behöver inte ha våra GD-kurser bedömda av IATA varje år. På så sätt kan vi också visa våra kunder att PMT tar kvaliteten på utbildning och lärare på allvar.

Vad är skillnaden mellan ICAO-examina som transporterar farliga ämnen med flyg och IATA-examina för dessa kurser?

I Nederländerna måste alla göra provet enligt ICAO:s föreskrifter. Detta är en internationellt tillämplig lag. Tentorna tas av utbildningsinstitut som har fått tillstånd av ministeriet att göra dessa prov på ministeriets vägnar. Naturligtvis har PMT detta erkännande. Eftersom PMT är en IATA-ackrediterad skola och har sina utbildningsprogram också bedömda av IATA, kan PMT-studenter som har klarat den obligatoriska ICAO-examen registrera sig hos IATA och få en IATA-registrering och examen. Det handlar om kostnader. IATA-utbildningen, som vi alltid nämner i tal, följs av nästan ingen i Nederländerna. Dessa är kurser organiserade av IATA (se på baksidan av IATA-handboken eller på IATA:s webbplats) ofta i Miami, Acapulco eller Singapore. Observera att du sedan kommer att följa en IATA-kurs och göra en IATA-examen. I Nederländerna är ett villkor att du har en ICAO-certifiering för att delta i transporten av farliga ämnen.

 

Fraktkontroll

Tills vilken tid kan jag komma förbi för att kontrollera mina försändelser?

PMT är öppet från måndag till fredag 24/7 för att kontrollera dina försändelser, på lördagar och söndagar är PMT öppet till kl. 02.00. Det är dock användbart att kontakta Operations i förväg för en avtalad tid.

Röntgenscreening

Vad är det man tittar på med röntgenbilderna?

Säkerhetskontrollen som utförs med röntgen, liksom andra screeningmetoder, kontrollerar om det finns förbjudna föremål i transporten som kan äventyra flygsäkerheten.

Vilka vätskor och mängder vätska kan du kontrollera med röntgen?

Detta är alltid svårt att indikera i förväg, varje vätska har sin egen viskositet. Från en vätska kan du enkelt kontrollera en 60L trumma och av den andra vätskan kan du bara styra 25L. Eftersom PMT har en E-status för förpackning och dokumentering av farliga ämnen kan vi extrahera mycket information från MSDS.

Hur kommer det sig att vissa försändelser hos andra leverantörer av röntgentjänster nekas eftersom man inte kan se igenom försändelsen och på PMT är detta möjligt?

De flesta röntgenstrålar som används på Schiphol har en källkapacitet på mellan 150 och 200 KeV PMT har en mycket kraftfull röntgen med en källspänning på 320 KeV. Som ett resultat är den genomträngande kraften mycket större än för de äldre typerna av röntgen.

Vilka är de maximala måtten och vikterna som kan användas av din röntgen?

Tunnelbredden på vår röntgen är 180 cm x 180 cm den maximala vikten rullbanan kan ha är 2500kg.

Varför måste vissa varor rivas när de går igenom röntgen?

För vissa typer av varor är det inte möjligt att "titta" igenom frågan (så kallad Blackspot) när de levereras staplade. Om vi avbryter försändelsen och sätter de enskilda delarna genom röntgen, kan försändelsen i många fall bedömas korrekt.

Behöver du gå en kurs för att röntga?

Ja, flera kurser måste tas (Flygfraktinspektör, inspektör specialisering röntgen, specialiserat online övning utbildningsprogram). Efter de framgångsrika tentorna måste röntgenvisaren göra ett upprepat test var 1/2 år.

Jag är färgblind, kan jag också röntga?

Nej, material har en specifik färg när de passerar genom röntgen. Tolkning av färgerna är en av de viktigaste uppgifterna för röntgenvisaren.

Explosiv detektion Hundar

Hur många EDD-team är anställda av PMT?

Vi har idag 20 team, nästan alla dirigenter ägs av 2 hundar.

Kan hunden kontrollera GD (Farligt gods)?

DG (Farligt gods) är ofta lufttät packat så att hunden (EDD) inte är ett lämpligt sätt. Om transporten inte är lufttät och inte utgör någon fara för hunden kan försändelsen genomsökas med hjälp av EDD.

Kommer hundarna att bo på Schiphol när hanteraren går hem?

Nej, hundarna stannar hos hanteraren tills hunden (eller hanteraren) går i pension, hundarna stannar alltid ute i en kennel med natthus.

Varför måste hundarna stanna utanför?

Hundarna behöver också vila efter 8 timmars arbete, trots allt är de arbetande hundar. De måste därför kunna vila bra och inte inkluderas i familjen igen för att kunna fullgöra rollen som lekkamrat och sällskapsdjur.

Varför använder PMT bara herdar för att söka efter sprängämnen?

De olika typerna av herdar har naturligtvis en hög önskan om byte, detta är nödvändigt för fortsatt sökning av de explosiva ämnena. Det betyder inte att det inte finns några andra bra hundar, men hittills har vi mest framgång med herdarna.

Hur lång tid tar det för en sprängämnessnifferhund att sätta in?

Hundens träning varierar mellan 4 och 6 månader, inom denna tid måste hanteraren också ha tränat med hunden i minst 200 timmar för att få göra provet. Dessutom får dirigenten också omfattande utbildning, både i teorin och i praktiken.

Hur fungerar provet för hunden?

Teamet måste göra en tentamen under överinseende av Royal Netherlands Marechaussee (Kmar) innan de kan användas, detta är en praktisk examen och teoretisk tentamen.

Hur länge kan ett experimenterat team fortsätta att distribueras?

Varje lag måste göra en tentamen minst en gång per år, detta görs också av Kmar.