PMT Aviation Konsultföretag

KONSULTTJÄNSTER

Inom Konsulttjänster betjänar vi dagligen våra kunder med rådgivning inom olika områden:

  • Erhållande av känd avsändares eller reglerad agentstatus.
  • som extern flygsäkerhetsrådgivare,
  • som extern adr-säkerhetsrådgivare, när den erhåller status som godkänd ekonomisk aktör,
  • som strålningsexpert nivå 3,
  • lagring av farliga ämnen (PGS15).

Ett vanligt stöd är den externa säkerhetsrådgivaren (BAL). Vår erfarenhet inom detta område gör det möjligt för oss att hjälpa dig att undvika vanliga misstag. Vi kan också erbjuda stöd för att ansöka om status som "känd avsändare" eller "erkänd agent". Efter att ha fått denna status kan vi som extern BAL vara ditt extra par ögon och händer och se till att företaget fortsätter att uppfylla rättsliga krav. Det finns också ett antal företag som har en BAL själva, men ändå använder våra tjänster. På detta sätt förhindras att människor berövas obehag under sjukdom eller semester.

Om du vill anställa PMT för att få statusen "känd avsändare" eller "erkänd agent" kommer vi att besöka dig på din begäran och inventera processen med hjälp av en företagsskanning. Baserat på resultaten rekommenderas vilken status som bäst passar din organisation. Vi tar sedan hand om utarbetandet av säkerhetsplanen och leder godkännandet till EU:s databas. Vi kommer också att genomföra en årlig revision och vara tillgängliga för dina frågor. Du kommer att få regelbundna uppdateringar från oss om något ändras i regelverket eller tolkningen av dessa.