Vervoer van lithium batterijen door de lucht

Het vervoeren van Lithium batterijen door de lucht.

Bedrijven die lithium batterijen versturen of retour zenden, zijn zich niet altijd bewust van de vervoersvoorschriften die daarvoor gelden. Deze voorschriften zijn onlangs bovendien aangescherpt.

De toename in gebruik heeft ervoor gezorgd dat de batterijen en de artikelen waarin ze zijn verwerkt, vaker worden vervoerd. In principe geldt dat de verzender/afzender verantwoording draagt voor het naleven van de regels. Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden van zendingen lithium batterijen zoals mobiele telefoon en of tablets moeten instructie hebben gekregen die in overeenstemming is met hun functie.

De minimumvereisten waaraan deze instructie moet voldoen, worden beschreven in paragraaf 1.6.2 van de IATA Dangerous Goods Regulations (IATA boek). Met het volgen van de E-learning Lithium batterijen bij PMT voldoet u aan deze eisen.

De IATA constateert ook, dat er steeds meer lithium ion-batterijen, of artikelen waarvan deze batterijen onderdeel zijn, door de lucht worden vervoerd. Om het risico te beperken, zijn de eisen aangescherpt. Zo mogen losse batterijen alleen nog maar met een vrachtvliegtuig mee en niet meer met een vliegtuig dat ook passagiers vervoert. Ook mogen ze nog maar tot maximaal dertig procent opgeladen het vliegtuig in.

Wilt u meer weten over opleidingen gericht op het vervoeren van lithium batterijen door de lucht? Dan kunt u bij PMT terecht!

PMT Ground Crew Training Centre
Tupolevlaan 41-63
1119 NW Schiphol-Rijk, Tel: 020-6537133
info@cargosecurity.nl