Nieuwe structuur voor de opleidingen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Naar aanleiding van de per 1 juli jl. ingevoerde nieuwe structuur voor de opleidingen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht heeft PMT een nieuwsbrief gepubliceerd waarin de nieuwe structuur van DG opleidingen wordt toegelicht en de relatie met de eerder geldende opleidingen (zoals Cat 6 en bv Cat 10) wordt aangegeven. Mocht u door de bomen het bos niet meer zien of het naadje van de kous willen weten, download het artikel dan hier.