Det första tillägget är ett faktum! IATA 62:a upplagan.

IATA-tillägget innehåller:

  • Tillägg av ett bidrag för operatörer att medföra alkoholbaserade handsprit och rengöringsmedel ombord på ett luftfartyg (DGR 2.5).
  • Avlägsnande från covid-19-vacciner som innehåller GMO- eller GMO-regler (DGR 3.9.2.5). Och
  • Tillägg av särskild bestämmelse A220 till, med undantag av förpackningar som innehåller covid-19-vacciner, åtföljd av dataloggers och/eller lastspårningsutrustning om behovet av att bära litiumbatterimärket.